SKYMED ยื่นฟ้องเรียกค่าเสียหายจากนายหน้า-บริษัทตัวแทนจำหน่ายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ลักลอบปลอมแปลงผลิตภัณฑ์ ทำให้ชื่อเสียงบริษัทเสื่อมเสีย รายได้จากการฟ้องจะนำสร้างพุทธมหานคร

     วันที่ 28 ต.ค. 2564 เวลา 12.30 น. ที่สถานีตำรวจนครบาล พหลโยธิน ทาง SKYMED ได้ยื่นจดหมายและสำนวนฟ้องร้องนายหน้า-บริษัทตัวแทนจำหน่าย จากกรณีการนำเข้าถุงมือยางทางการแพทย์เข้าไปจำหน่ายในสหรัฐอเมริกาในช่วงเกิดการระบาดของเชื้อโคโรน่าไวรัส (COVID-19) และมีการตรวจสอบจากผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ว่าเป็นถุงมือยางทางการแพทย์ที่ใช้แล้วมาล้างทำความสะอาด ย้อมสี และบรรจุกล่องให้ดูเหมือนเป็นสินค้าใหม่แล้วส่งออก ทำให้มีการสืบสวนข้อเท็จจริงจากกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิ จากเหตุการณ์นี้ทางสำนักข่าวซีเอ็นเอ็นได้รายงานและเผยแพร่ข่าวไปไม่กี่วันที่ผ่านมาว่ามีรายชื่อบริษัทที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นี้คือ บริษัท Paddy the Room ซึ่งเป็นบริษัทจัดจำหน่ายถุงมือยาง และ SKYMED ซึ่งเป็นยี่ห้อถุงมือยางทางการแพทย์ที่มีบริษัท เมืองเศรษฐกิจพอเพียง จำกัด เป็นผู้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า จากนั้นทาง SKYMED ได้ออกมาชี้แจงว่าได้มีกลุ่มบุคคลลักลอบบรรจุหีบห่อถุงมือยางทางการแพทย์อย่างผิดกฎหมาย  โดยที่ “เมืองเศรษฐกิจพอเพียง” ผู้เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าไม่รับรู้และไม่ได้อนุญาต

     น.อ. (พิเศษ) คัมภีร์ คัมภีรญาณนนท์ ประธานกรรมการบริหาร (ซีอีโอ) บริษัท เมืองเศรษฐกิจพอเพียง จำกัด ซึ่งเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้า SKYMED กล่าวว่า “จากการปรึกษาหารือทุกๆฝ่าย เกี่ยวกับเหตุการณ์นี้ที่ทำให้ชื่อเสียงของบริษัทและครอบครัวเสื่อมเสีย อีกทั้งทำให้แผนงานของบริษัทที่วางไว้ที่จะช่วยเหลือประเทศโดนทำลาย จึงจำเป็นต้องตั้งทีมกฎหมายพร้อมทั้งรวบรวมข้อมูลหลักฐานการทำสัญญากับนายหน้า-บริษัทตัวแทนจำหน่ายที่กระทำการผิดต่อสัญญาหรือตัดแต่ง ปลอมแปลงสัญญาไปหาผลประโยชน์ส่วนตนแล้วนำความเสียหายมาให้ SKYMED เบื้องต้นนี้จึงได้ยื่นเอกสารและแจ้งความฟ้องร้องที่สถานีตำรวจนครบาล พหลโยธินก่อน จากนั้นจะผลักดันเรื่องถีงกองปราบปรามและอนุญาโตตุลาการ”

       ซีอีโอ บริษัท เมืองเศรษฐกิจพอเพียง จำกัด กล่าวต่อวา “ในกรณีนี้ได้ยื่นสำนวนฟ้องและเรียกร้องค่าเสียหาย บริษัท Paddy the Room เป็นจำนวน 50 ล้านล้านบาท ในส่่วนต่อมาได้เรียกร้องค่าเสียหายจาก Medico Titan, Lund Entertainment และ VLSG เป็นจำนวนเงิน 500 ล้านล้านบาท ในกรณีที่ทางเลขาองค์การอาหารและยาได้กล่าวข้อมูลที่ผิดๆกับทางซีเอ็นเอ็นไป จากข่าวที่ได้นำเสนอไปเบื้องต้นทางบริษัทคงต้องยื่นฟ้องเช่นกันเนื่องจากทำให้ภาพลักษณ์ของ SKYMED เสื่อมเสียยิ่งขึ้น และทางบริษัทหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านจะช่วยแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง โดยมูลค่าความเสียหายทั้งหมดที่ได้มาจากการฟ้องร้องครั้งนี้ บางส่วนจะมอบให้ WHO เพื่อใช้เป็นการนำไปช่วยเหลือผู้ปวยจากโควิด-19 บางส่วนจะนำมาช่วยพัฒนาประเทศ ช่วยเหลือผู้ลี้ภัย สร้างพุทธมหานคร สร้างธนาคารพุทธ และพัฒนานวัตกรรมเพื่อคนไทยต่อไป”

สำหรับกรณีอื่นๆ ทาง SKYMED จะรื้อสัญญามาดูใหม่ทั้งหมด รวมทั้งสัญญาแนบที่ห้ามเปิดเผย (Non Disclosure Agreement) ทุกห่วงโซ่และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคน หากพบว่ามีการแอบอ้าง ขายสัญญา และเทรดในตลาดเป็นลูกโซ่โดยที่บริษัทไม่ทราบและไม่อนุญาตทางบริษัทจะตั้งทีมกฎหมายเข้าดำเนินการฟ้องร้องเรียกค่าลิขสิทธิ์กับอนุญาโตตุลาการทั้งหมด  หากท่านหรือบริษัท หน่วยงานต่างๆที่สนใจในผลิตภัณฑ์ของ SKYMED ให้ติดต่อกับบริษัทโดยตรงหรือตัวแทนจำหน่ายที่มณฑลกวางตุ้ง ประเทศจีนเท่านั้น นอกนั้นทางบริษัทขอระงับการเป็นนายหน้ารายอื่นไว้ก่อน หลังจากตรวจสอบครบแล้วจะแจ้งเส้นทางการติดต่อกับตัวแทนจำหน่ายและบริษัทนายหน้าอื่นๆอีกครั้ง

“ในส่วนของหน่วยงาน ภาครัฐในประเทศไทยไม่ให้ความช่วยเหลือและสนับสนุน SKYMED ว่าเป็นแบรนด์ของไทย ทางบริษัทก็พร้อมที่จะย้ายฐานการผลิตทั้งหมดไปที่ประเทศจีน โดยได้เตรียมการโยกย้ายทั้งนำนักวิทยาศาสตร์ ทีมวิศวกรและทีมวิจัยไปทั้งหมด ซึ่งทางบริษัทได้เตรียมการมาระยะหนึ่งแล้ว และทางตัวแทนที่ประเทศจีนได้เตรียมความพร้อมในการควบคุมคุณภาพสินค้าและโรงงานผลิตขนาดใหญ่กว่า 100 โรงงาน เรียบร้อยแล้ว สำหรับโรงงานที่ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี จะปรับแผนพัฒนาฟ้าทะลายโจรและนวัตกรรมต่างๆเพื่อคนไทยแทน” น.อ. (พิเศษ) คัมภีร์ คัมภีรญาณนนท์ กล่าวทิ้งท้าย