วันศุกร์, กรกฎาคม 19, 2024

ปลัด มท.ขับเคลื่อน “โคก หนอง นา” สร้างสุขชาวน่านอย่างยั่งยืน

ปลัดกระทรวงมหาดไทย ร่วมคณะ ศอญ. ติดตามความก้าวหน้าการขับเคลื่อนและขยายผลการพัฒนาพื้นที่และคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ สู่ "โคก หนอง นา โมเดล" ในพื้นที่จังหวัดน่าน เน้นย้ำเร่งประชาสัมพันธ์รับสมัครประชาชนกลุ่มเป้าหมายอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความสุขให้ประชาชนอย่างยั่งยืน วันนี้ (25 พ.ย.64) ที่ห้องประชุมพระเจ้าสุริยพงษ์ผริตเดช ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดน่าน พลตรี กัลย์สรรค์ จันทรเสน รองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน เป็นประธานการประชุมติดตามความก้าวหน้าการขับเคลื่อนและขยายผลการพัฒนาพื้นที่และคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ สู่ "โคก...

ปลัดกระทรวงมหาดไทยนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงสร้างความมั่นคงด้านอาหาร

มหาดไทย สั่งการผู้ว่าฯ ทั่วประเทศ บูรณาการบรรเทาปัญหาค่าครองชีพ เน้นย้ำ ส่งเสริมการสร้างความมั่นคงด้านอาหารในครัวเรือน เพื่อแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนอย่างยั่งยืน วันนี้ (13 ม.ค. 65) นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า สืบเนื่องจากการปรับราคาสินค้าอุปโภค บริโภคในปัจจุบัน ส่งผลให้เกิดสถานการณ์ปัญหาด้านค่าครองชีพครัวเรือน มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น กระทบต่อการดำเนินชีวิตประจำวันของพี่น้องประชาชนในทุกระดับ ซึ่ง พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี...

ผู้ว่าฯสมุทรสงคราม นำสืบสานศาสตร์พระราชา “โคกหนองนาโมเดล” สไตล์ “แม่กลองเมืองแห่งความสุข” พายเรือดำนาในร่องสวน

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2563 เวลา 11.00 น. นายชรัส บุญณสะ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานเอามื้อสามัคคี ในกิจกรรมการสร้างเครือข่ายผู้นำการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ รูปแบบประยุกต์ “โคก หนอง นา โมเดล” ณ บ้านผู้นำต้นแบบนางถิรดา เอกแก้วนำชัย ตำบลบ้านปรก อำเภอเมืองสมุทรสงคราม โดยมีนายสุเมธ ธีรนิติ...

ผอ.สันติศึกษา มจร” เล็งตั้งธนาคาร “เมล็ดพันธุ์-ที่ดินทำกิน” สู้ภัยโควิด

เมื่อวันที่ 10 มกราคม พ.ศ.2564  พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส ผู้อำนวยการหลักสูตรสันติศึกษา และผู้อำนวยการวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร)  ได้เปิดเผยผ่านHansa Dhammahaso ความว่า ธนาคารเมล็ดพันธุ์ และธนาคารที่ดินทำกินเพื่อความยั่งยืนของเกษตรกรในพื้นที่อำเภอปรางค์กู่ ศรีสะเกษ พิษภัยจากโรคโควิด 19 นอกจากจะเป็นภัยคุกคามร่างกายที่นำไปสู่โรคภัยไข้เจ็บจนถึงตายแล้ว ยังคุกคามเรื่องเศรษฐกิจสร้างความอดอยากหิวโหย อันเป็นผลจากการที่คนจำนวนมากตกงาน จนไม่สามารถเลี้ยงปากท้องตัวเองและครอบครัว แม่แรมซึ่งเป็นบุคคลต้นแบบอีกท่านที่หันมาทำพืชสวนนาป่าคันนาทองคำที่มีชื่อเสียงของอำเภอปรางค์กู่ได้เผยความในใจว่า ลูกทั้งสามคนต้องตกงาน และออกจากงานเพราะบาดแผลจากโควิด แต่โชคดีที่แม่แรมมีพื้นที่ 12...

ข่าวใหม่ประจำวันนี้

สมาคมแม่บ้านมหาดไทย จัดพิธีมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้แก่ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัด 76 จังหวัด เพื่อนำไปมอบให้กับโรงพยาบาลจังหวัดทุกจังหวัดทั่วประเทศ ตามโครงการ “จัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567”

สมาคมแม่บ้านมหาดไทย จัดพิธีมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้แก่ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัด 76 จังหวัด เพื่อนำไปมอบให้กับโรงพยาบาลจังหวัดทุกจังหวัดทั่วประเทศ ตามโครงการ “จัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567” วันนี้ (21 มิ.ย. 67) เวลา 10.30 น....

ปลัด มท. พร้อมคณะ เข้าถวายเครื่องสักการะ และลงนามถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูป สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 97 พรรษา 26 มิถุนายน 2567

ปลัด มท. และนายกสมาคมแม่บ้าน มท. นำประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัด เข้าถวายเครื่องสักการะ และลงนามถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูป สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 97 พรรษา 26 มิถุนายน 2567   วันนี้ (21 มิ.ย. 67)...

มส.เห็นชอบแต่งตั้งพระโสภณพัฒนคุณ ดร.เจ้าอาวาสวัดพุน้อย เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๓

  เมื่อวันที่ 20 มิ.ย. ที่ตำหนักเพ็ชร วัดบวรนิเวศวิหาร  มีการประชุมมหาเถรสมาคมครั้งที่ 16/2567 โดยเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม เป็น ภายหลังการประชุม การประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๑๖/๒๕๖๗  วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๗ เมื่อเวลา ๑๔.๐๐ น. ณ...

พระธรรมวชิรคุณาธาร“หลวงพ่อเณร” วัดศรีสุดาฯ เมตตาเป็นสะพานบุญสร้าง รพ.สายไหม ขนาด 120 เตียง

พระเดชพระคุณพระธรรมวชิรคุณาธาร  (โกศล มหาวีโร) หรือ “หลวงพ่อเณร” เจ้าอาวาสวัดศรีสุดาราม ที่ปรึกษาเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า อาตมาได้รับเป็นผู้ดำเนินการเบื้องต้นในการปรับพื้นที่ สร้างอาคารรองรับผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลเขตสายไหม  ให้กับสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร ซึ่งทางสำนักการแพทย์ ได้รับมอบที่ดินในการสร้างโรงพยาบาลนี้มาจากทายาทตระกูลเพชรคล้อย จำนวน 25 ไร่ ที่แขวงออเงิน เขตสายไหม โดยจะอยู่ในการกำกับดูแลของโรงพยาบาลกลาง และทางนพ.อรรถพล เกิดอรุณสุขศรี ผอ.โรงพยาบาลกลาง...

โปรดเกล้า ฯ ตั้งสมณศักดิ์ 71 รูป “พระเทพประสิทธิมนต์ – พระเทพเสนาบดี จจ.ลพบุรี – พระเทพเวที จภ.6” ขึ้นชั้นธรรม

วันที่ 12 มิถุนายน 2567 พระบาทสมเด็จพระเจ้าหัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ พระราชทานแต่งตั้งสมณศักดิ์ พระภิกษุจำนวน 71 รูป ดังนี้