วันศุกร์, กรกฎาคม 19, 2024

กลอนเพื่อธรรมเพื่อโลก

ในโลกหล้าฟ้าใส ไม่มีภัยไฟสงครามรามเรืองสุข มหาอำนาจจัญไรไฟทุกข์ ล่ารุกคุกคามอาณานิคม ในโลกหล้าฟ้าใส ความเมตตามีน้ำใจสุขสม สันติสุขสันติภาพอภิรม โลกกลมๆพรหมวิมานทอง @@@@@@@@ ศิวโมกข์ ณ ม่วงงาม ๑๖ มีนาคม ๖๕

คาถาพิชิตแขกของหลวงปู่เอ็นจอย(enjoy)”พระพรหมวชิรโมลี” โดย…สมาน สุดโต

เมื่อพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม สถาปนา พระธรรมโมลี (ทองอยู่ ญาณวิสุทโธ ปธ.9 ดร.) เจ้าอาวาสวัดศาลาลอย จังหวัดสุรินทร์ เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2564 นั้น บรรดาลูกศิษย์ ทั้งในประเทศ และต่างประเทศปลื้มปีติกันทั่วไป เพราะหลวงปู่ทองอยู่ อยู่ที่ไหน ไปที่ไหน ที่นั่นมีแต่รอยยิ้ม เต็มไปด้วยความสข จนท่านได้รับการขนานนามว่า หลวงปู่เอนจอย (enjoy) พระครูวินัยธร ดร.สมุทร...

กราบไหว้พระประธานทั่วไทย 16 มี.ค.65

ใจนักการ งานผู้น้อย คอยคำสั่ง รับคำดัง ตั้งใจทำ จำงานดี ไม่ประมาท ฉลาดน้อม ถ่อมวจี รักศักดิ์ศรี มีวินัย ใฝ่ความรู้... โต’หลวง ๒๕๖๕ – ๗๒ พระยืน วัดถ้ำแสงเพชร อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ   ใจนักสืบ ศอกคืบตาม หาความจริง ทำจิตนิ่ง อิงเหตุผล กลคนร้าย ไม่ประมาท ฉลาดกฎ จดเป้าหมาย คดีคลาย สบายจิต คิดทบทวน... โต’หลวง ๒๕๖๕ –...

อาสาฬหปุณณมีบูชา วันประกาศพุทธิปัญญามหาชัย

อาสาฬหปุณณมีบูชา วันประกาศพุทธิปัญญามหาชัย ๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ @@@@@@ ธรรมจักร วงล้อแห่งธรรม @@@@@@@@ วง วิวัฒิแว่นแคว้น แดนไสว ล้อ เลื่อนเคลื่อนครรไล ทั่วหล้า แห่ง หนโลกอาศัย     ส่ำสัตว์ ธรรม วินัยแก่นกล้า ก่อเกื้อโลกา @@@@@@@ "...ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลาย จงจาริกไป เพื่อประโยชน์และความสุข แก่ชนจำนวนมาก เพื่อเกื้อการุณย์แก่ชาวโลก..." @@@@@@@@ ดินแดนแห่งธรรม The Land Of Dhamma. @@@@@@@@ ดิน ดาวแหล่งฟากฟ้า ปฐพี แดน ดกธรรมรังสี      ส่องหล้า แห่ง หนหลักรุจี          บรรเจิด ธรรม วินัยเจิดจ้า   แจ่มแจ้งจรัสโลก @@@@@@@ "ตราบใดที่ยังมีการปฏิบัติตาม อริยมรรคมีองค์ ๘...

ถูกผีเขมรหลอก ขณะไปทำข่าวสงครามกลางเมืองกัมพูชา บวชไม่สึกนานถึง 20 ปี

  สงครามกลางเมืองกัมพูชา เป็นความขัดแย้งระหว่างพรรคคอมมิวนิสต์กัมพูชา (เขมรแดง) สาธารณรัฐประชาธิปไตยเวียดนาม (เวียดนามเหนือ) และเวียดกงฝ่ายหนึ่งกับรัฐบาลสาธารณรัฐเขมร ที่ได้รับการสนับสนุนจากสหรัฐอเมริกาและสาธารณรัฐเวียดนาม (เวียดนามใต้) อีกฝ่ายหนึ่ง สงครามนี้ซับซ้อนยิ่งขึ้นจากอิทธิพลและการกระทำของพันธมิตรคู่สงคราม การเข้ามีส่วนเกี่ยวข้องของกองทัพประชาชนเวียดนาม (กองทัพเวียดนามเหนือ) เป็นไปเพื่อป้องกันฐานที่มั่นทางตะวันออกของกัมพูชา ซึ่งหากเสียไปการดำเนินความพยายามทางทหารในเวียดนามใต้จะยากขึ้น รัฐประหาร 18 มีนาคม พ.ศ. 2513 ทำให้รัฐบาลนิยมอเมริกาและต่อต้านเวียดนามเถลิงอำนาจ และยุติความเป็นกลางในสงครามเวียดนาม กองทัพเวียดนามเหนือจึงถูกคุกคามจากทั้งรัฐบาลกัมพูชาใหม่ที่ไม่เป็นมิตรทางตะวันตก และกองกำลังสหรัฐและเวียดนามใต้ในเวียดนามทางตะวันออก หลังจากการสู้รบผ่านไป...

สุขสนานสงกรานต์ ๖๕

สุขสนานสงกรานต์ ๖๕ @@@@@@@ สนุกสนานสงกรานต์บ้านเรา อย่าลืมนานเนาเราสรงน้ำพระ รดน้ำขอพรจะรับบวรวิวัฒนะ รดน้ำคารวะคนแก่แม่เฒ่าปู่ย่า @@@@@@@@ สงกรานต์ธารน้ำใจใสเหมือนน้ำ เป็นสะพานน้ำใจไมตรีวิถีบูชา สายธารธรรมกตัญญูกตเวทิตา สงกรานต์คุณบูชามหามงคลชัย @@@@@@@ การขับรถอย่าได้ ประมาท อย่าดื่มเป็นเด็ดขาด บอกไว้ รักษากฎมารยาท เป็นยิ่ง ยงนา สนุกสุขสงกรานต์ได้ อย่าให้หลงลืม @@@@@@@ "ปิยจารี " เทศกาลมหาสงกรานต์ ๖๕ ๑๐ เมษายน ๖๕ สนุกสนาน สงกรานต์ ๖๕ @@@@@@@@@ ขับขี่รถอย่าได้ พลั้งเผลอ อย่าดื่มจนเมาเรอ ร่ำร้อง เมาอย่าขับรถเจอ โดนจับ อย่าประมาทถูกต้อง ป่าวร้องรณรงค์ @@@@@@@@@ สงครามเข่นฆ่านี้ สงกรานต์ อุบัติเหตุประหาร ประหัตให้ สงครามแห่งเทศกาล ถึงมรณะ อย่ายิ่งสงครามไข้ โควิดไว้วินาศ @@@@@@@ อย่าประมาทขับขึ้น ขี่รถ อย่าขับเกินกำหนด บอกไว้ อย่าดื่มมืดเมาหมด ขาดสติ อย่าขับรถจนไหม้...

เผยรอดตาย 3 ครั้ง เพราะบุญฤทธิ์สมเด็จโต “นำดี วิตตะ” ผู้ชักนำสมบัติ เมทะนี เข้าสู่วงการภาพยนตร์

สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พฺรหฺมรํสี) (นามเดิม โต) หรือนามที่นิยมเรียก “สมเด็จโต” “หลวงปู่โต” หรือ “สมเด็จวัดระฆัง” เป็นพระภิกษุมหานิกาย พระมหาเถระรูปสำคัญที่ได้รับความนิยมนับถืออย่างมากในประเทศไทย ท่านเคยดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร ในสมัยรัชกาลที่ 4 – 5  สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พฺรหฺมรํสี) นับเป็นพระเกจิเถราจารย์ผู้มีปฏิปทาจริยาวัตรน่าเลื่อมใส เป็นที่เคารพนับถือทั่วไป ตั้งแต่พระมหากษัตริย์จนถึงสามัญชน นอกจากจริยวัตรด้านความสมถะอันโดดเด่นของท่านแล้ว...

อานุภาพและความอัศจรรย์ของพระคาถาชินบัญชร

พระคาถาชินบัญชร  เป็นบทสวดมนต์บทหนึ่งที่พุทธศาสนิกชนชาวไทย นิยมสวดมากที่สุด สันนิษฐานว่าพระเถระชาวล้านนาเป็นผู้แต่งขึ้น และเป็นพระคาถาสำคัญในพิธีกรรมตั้งแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยา ดังปรากฏหลักฐานในพระราชพิธีจักรพรรดิราชาธิราช ต่อมาได้ปรับปรุงแก้ไขให้สมบูรณ์ขึ้น โดยสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) วัดระฆังโฆสิตาราม สมเด็จพระพุฒาจารย์องค์ที่ ๕ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ (สมัยรัชกาลที่ ๔) บทสวดชินบัญชรนี้ยังพบในประเทศพม่าและศรีลังกาอีกด้วย บทสวดพระคาถาชินบัญชรนั้นมีความขลังและศักดิ์สิทธิ์ ดังที่หลายคนได้ประสบพบเจอ ดังเช่น คุณถวิล ขยันการ เป็นผู้หนึ่งที่ได้พบเรื่องราวมหัศจรรย์ หลังจากสวดพระคาถาบทนี้ เมื่อครั้งบวชเป็นพระป่า...

ข่าวใหม่ประจำวันนี้

สมาคมแม่บ้านมหาดไทย จัดพิธีมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้แก่ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัด 76 จังหวัด เพื่อนำไปมอบให้กับโรงพยาบาลจังหวัดทุกจังหวัดทั่วประเทศ ตามโครงการ “จัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567”

สมาคมแม่บ้านมหาดไทย จัดพิธีมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้แก่ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัด 76 จังหวัด เพื่อนำไปมอบให้กับโรงพยาบาลจังหวัดทุกจังหวัดทั่วประเทศ ตามโครงการ “จัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567” วันนี้ (21 มิ.ย. 67) เวลา 10.30 น....

ปลัด มท. พร้อมคณะ เข้าถวายเครื่องสักการะ และลงนามถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูป สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 97 พรรษา 26 มิถุนายน 2567

ปลัด มท. และนายกสมาคมแม่บ้าน มท. นำประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัด เข้าถวายเครื่องสักการะ และลงนามถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูป สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 97 พรรษา 26 มิถุนายน 2567   วันนี้ (21 มิ.ย. 67)...

มส.เห็นชอบแต่งตั้งพระโสภณพัฒนคุณ ดร.เจ้าอาวาสวัดพุน้อย เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๓

  เมื่อวันที่ 20 มิ.ย. ที่ตำหนักเพ็ชร วัดบวรนิเวศวิหาร  มีการประชุมมหาเถรสมาคมครั้งที่ 16/2567 โดยเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม เป็น ภายหลังการประชุม การประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๑๖/๒๕๖๗  วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๗ เมื่อเวลา ๑๔.๐๐ น. ณ...

พระธรรมวชิรคุณาธาร“หลวงพ่อเณร” วัดศรีสุดาฯ เมตตาเป็นสะพานบุญสร้าง รพ.สายไหม ขนาด 120 เตียง

พระเดชพระคุณพระธรรมวชิรคุณาธาร  (โกศล มหาวีโร) หรือ “หลวงพ่อเณร” เจ้าอาวาสวัดศรีสุดาราม ที่ปรึกษาเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า อาตมาได้รับเป็นผู้ดำเนินการเบื้องต้นในการปรับพื้นที่ สร้างอาคารรองรับผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลเขตสายไหม  ให้กับสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร ซึ่งทางสำนักการแพทย์ ได้รับมอบที่ดินในการสร้างโรงพยาบาลนี้มาจากทายาทตระกูลเพชรคล้อย จำนวน 25 ไร่ ที่แขวงออเงิน เขตสายไหม โดยจะอยู่ในการกำกับดูแลของโรงพยาบาลกลาง และทางนพ.อรรถพล เกิดอรุณสุขศรี ผอ.โรงพยาบาลกลาง...

โปรดเกล้า ฯ ตั้งสมณศักดิ์ 71 รูป “พระเทพประสิทธิมนต์ – พระเทพเสนาบดี จจ.ลพบุรี – พระเทพเวที จภ.6” ขึ้นชั้นธรรม

วันที่ 12 มิถุนายน 2567 พระบาทสมเด็จพระเจ้าหัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ พระราชทานแต่งตั้งสมณศักดิ์ พระภิกษุจำนวน 71 รูป ดังนี้