วันอาทิตย์, มิถุนายน 23, 2024

พิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศพระราชญาณเวที อดีตผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนเจ้าอาวาสวัดราชผาติการาม

พระธรรมปาโมกข์ (สุนทร สุนฺทราโภ ป.ธ.๔) เจ้าอาวาสวัดราชผาติการามวรวิหาร กรรมการมหาเถราสมาคม เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลพระราชญาณเวที (พัลลภ ปฺญญฺวลฺลโภ น.ธ.เอก,ป.ธ.๔ ) อดีตผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนเจ้าอาวาสวัดราชผาติการาม วรวิหาร โดยอาราธนาพระสงฆ์สายกรรมฐาน รับบิณฑบาต-ฉันภัตตาหารเช้า ณ ศาลา ๘๐ ปี สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ วัดราชผาติการาม วันที่ ๒๔ มิถุนายน...

ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารฯ เข้าถวายเครื่องสักการะที่หน้าพระรูปสมเด็จพระสังฆราช

วันพุธที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๓ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ นายณรงค์ ทรงอารมณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เข้าถวายเครื่องสักการะที่หน้าพระรูปสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก และลงนามถวายสักการะ เนื่องในมงคลสมัยคล้ายวันประสูติ ในวันศุกร์ ที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๓ ณ พระวิหาร วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม...

สมเด็จพระสังฆราชประทานธรรมะโอกาสคล้ายวันประสูติ “อพฺยาปชฺฌํ สุขํ โลเก ความไม่เบียดเบียนกัน เป็นสุขในโลก”

เมื่อวันที่ 24 มิ.ย.63 ที่พระวิหาร วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ได้เปิดให้ประชาชนมาลงนามถวายสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (อัมพร อมฺพโร) 26 มิ.ย.63 โดยทางวัดจะเปิดให้ประชาชนลงนามถวายสักการะเท่านั้น จนถึงวันที่ 26 มิ.ย. เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 สมเด็จพระสังฆราช จึงงดการเสด็จออกประทานพระวโรกาสให้เฝ้าถวายสักการะ ทั้งนี้ประชาชนที่มาลงนามถวายสักการะจะได้รับพระรูปสมเด็จพระสังฆราช ประทับ ณ...

วัดใหม่อมตรสจัดบำเพ็ญกุศลฯ อุทิศถวายแด่ เจ้าประคุณ สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พฺรหฺมรํสี)

พิธีทำบุญบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานครบรอบ ๑๔๘ ปี มรณกาล อุทิศถวายแด่ เจ้าประคุณ สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พฺรหฺมรํสี) และอดีตเจ้าอาวาสวัดใหม่อมตรส ทุกรูป โดยมี พระครูวิบูลอนุกิจ เจ้าอาวาสวัดใหม่อมตรส เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ คุณสมชาย ภัทรมาลัย ประธานฝ่ายคฤหัสถ์ ณ วิหารสมเด็จฯ วัดใหม่อมตรส กรุงเทพมหานคร วันจันทร์ที่ ๒๒...

งานบำเพ็ญกุศลวันคล้ายวันมรณภาพ เจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พฺรหฺมรํสี) ครบรอบปีที่ ๑๔๘ ณ วัดอินทรวิหาร

เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เจ้าคุณพระโสภณธรรมวงศ์ เจ้าอาวาสวัดอินทรวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์  พลตรีหญิงอิสริยา  จารุวัติ  ประธานฝ่ายคฤหัสถ์ งานบำเพ็ญกุศลวันคล้ายวันมรณภาพ เจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พฺรหฺมรํสี) ครบรอบปีที่ ๑๔๘ อดีตเจ้าอาวาสวัดอินทรวิหารทุกรูป-ผู้มีอุปการคุณทำประโยชน์ต่อวัด ทำบุญอัฐิบรรพชนรอบพระอุโบสถ และหน้าองค์หลวงพ่อโต โดยอาราธนา พระเดชพระคุณ เจ้าคุณพระพรหมกวี เจ้าอาวาสวัดกัลยาณมิมิตร,...

วัดอินทรวิหารจัดงานบำเพ็ญกุศลฯ คล้ายวันมรณภาพสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พฺรหฺมรํสี) ปีที่ ๑๔๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. วันจันทร์ที่ ๒๒ มิถุนายน 2563

ขอเชิญร่วมงานบำเพ็ญกุศลอุทิศถวาย เนื่องในงานวันคล้ายวันมรณภาพสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พฺรหฺมรํสี) ปีที่ ๑๔๘ วันจันทร์ ที่ ๒๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น ณ วัดอินทรวิหาร พระอารามหลวง แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร    

กำหนดการพิธีบำเพ็ญกุศลออกเมรุพระราชทานเพลิงศพ สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ (สมศักดิ์ อุปสโม)

  แจ้งกำหนดการ พิธีบำเพ็ญกุศลออกเมรุพระราชทานเพลิงศพ สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ (สมศักดิ์ อุปสโม) อดีตกรรมการมหาเถรสมาคม อดีตเจ้าคณะใหญ่หนกลาง อดีตเจ้าอาวาสวัดพิชยญาติการาม วรวิหาร วันที่ ๒๖ - ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๓ ณ เมรุหลวงหน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร วันศุกร์ ที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๓ -เวลา ๑๖.๐๐ น. พระสงฆ์ ๑๐ รูป สวดพระพุทธมนต์ ถวายพระธรรมเทศนา ๑...

งานบำเพ็ญกุศลสตมวาร(๑๐๐วัน)อุทิศถวายพระครูมงคลกิจจานุกูล อดีตเจ้าอาวาสวัดท่าพระ

พระเดชพระคุณพระธรรมปัญญาบดี  อธิบดีสงฆ์วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฏิ์ราชวรมหาวิหาร ที่ปรึกษาเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร นายกสภาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ งานบำเพ็ญกุศลสตมวาร(๑๐๐วัน)อุทิศถวายพระครูมงคลกิจจานุกูล อดีตเจ้าอาวาสวัดท่าพระ โดยเจ้าคุณพระเทพปฏิภาณวาที ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศน์วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร เป็นองค์แสดงพระธรรมเทศนา ณ ศาลาการเปรียญวัดท่าพระ วันศุกร์ที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ สำนักข่าวธรรมนำโลก นสพ.ธรรมนำโลก โดย บก.ณัฐวุฒิ วัชรพินธ์ุ โทร.0879175357 รายงาน

เจ้าประคุณสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ เยี่ยมโรงทานวัดบางเพ็งใต้

       วันศุกร์ที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ เจ้าประคุณสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ กรรมการมหาเถรสมาคม แม่กองธรรมสนามหลวง เลขานุการสมเด็จพระสังฆราช ฯ  พระเดชพระคุณ พระพรหมเสนาบดี กรรมการมหาเถรสมาคม ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะภาค๗ ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ เจ้าอาวาสวัดประทุมคงคาราชวรวิหาร พระเดชพระคุณพระธรรมสุธี รักษาการเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร เจ้าอาวาสวัดหัวลำโพงพระอารามหลวง  เมตตาเป็นประธานเปิดโรงทานวัดบำเพ็ญเหนือ วัดบางเพ็งใต้ และตลาดน้ำขวัญเรียม เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบความยากลำบาก...

การประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๓

การประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๓ ณ พระตำหนักเพ็ชร วัดบวรนิเวศวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร โดยมีการแถลงข่าวการประชุมในโอกาสนี้ด้วย ติดตามข่าวรายละเอียดได้ทางเฟสบุ๊คสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ    

ข่าวใหม่ประจำวันนี้

สมาคมแม่บ้านมหาดไทย จัดพิธีมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้แก่ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัด 76 จังหวัด เพื่อนำไปมอบให้กับโรงพยาบาลจังหวัดทุกจังหวัดทั่วประเทศ ตามโครงการ “จัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567”

สมาคมแม่บ้านมหาดไทย จัดพิธีมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้แก่ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัด 76 จังหวัด เพื่อนำไปมอบให้กับโรงพยาบาลจังหวัดทุกจังหวัดทั่วประเทศ ตามโครงการ “จัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567” วันนี้ (21 มิ.ย. 67) เวลา 10.30 น....

ปลัด มท. พร้อมคณะ เข้าถวายเครื่องสักการะ และลงนามถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูป สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 97 พรรษา 26 มิถุนายน 2567

ปลัด มท. และนายกสมาคมแม่บ้าน มท. นำประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัด เข้าถวายเครื่องสักการะ และลงนามถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูป สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 97 พรรษา 26 มิถุนายน 2567   วันนี้ (21 มิ.ย. 67)...

มส.เห็นชอบแต่งตั้งพระโสภณพัฒนคุณ ดร.เจ้าอาวาสวัดพุน้อย เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๓

  เมื่อวันที่ 20 มิ.ย. ที่ตำหนักเพ็ชร วัดบวรนิเวศวิหาร  มีการประชุมมหาเถรสมาคมครั้งที่ 16/2567 โดยเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม เป็น ภายหลังการประชุม การประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๑๖/๒๕๖๗  วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๗ เมื่อเวลา ๑๔.๐๐ น. ณ...

พระธรรมวชิรคุณาธาร“หลวงพ่อเณร” วัดศรีสุดาฯ เมตตาเป็นสะพานบุญสร้าง รพ.สายไหม ขนาด 120 เตียง

พระเดชพระคุณพระธรรมวชิรคุณาธาร  (โกศล มหาวีโร) หรือ “หลวงพ่อเณร” เจ้าอาวาสวัดศรีสุดาราม ที่ปรึกษาเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า อาตมาได้รับเป็นผู้ดำเนินการเบื้องต้นในการปรับพื้นที่ สร้างอาคารรองรับผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลเขตสายไหม  ให้กับสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร ซึ่งทางสำนักการแพทย์ ได้รับมอบที่ดินในการสร้างโรงพยาบาลนี้มาจากทายาทตระกูลเพชรคล้อย จำนวน 25 ไร่ ที่แขวงออเงิน เขตสายไหม โดยจะอยู่ในการกำกับดูแลของโรงพยาบาลกลาง และทางนพ.อรรถพล เกิดอรุณสุขศรี ผอ.โรงพยาบาลกลาง...

โปรดเกล้า ฯ ตั้งสมณศักดิ์ 71 รูป “พระเทพประสิทธิมนต์ – พระเทพเสนาบดี จจ.ลพบุรี – พระเทพเวที จภ.6” ขึ้นชั้นธรรม

วันที่ 12 มิถุนายน 2567 พระบาทสมเด็จพระเจ้าหัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ พระราชทานแต่งตั้งสมณศักดิ์ พระภิกษุจำนวน 71 รูป ดังนี้