22มิย.64เชิญร่วมงานบำเพ็ญกุศลถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระพุฒา(โต)พรหมรังสี คล้ายวันละสังขารครบ ๑๔๙ ปี ณ ชมรมสานุศิษย์สำนักปู่สวรรค์

ดวงวิญญาณอันบริสุทธิ์…แสดงธรรมไขปัญหาเรื่องการปฏิบัติธรรมวิปัสสนา ณ สำนักปู่สวรรค์ การสอนขององค์สมณโคดมสอนให้ปฏิบัติ สอนให้รู้ตน ให้ค้นตน และให้เหนือตน สภาวะการให้รู้ตน พบตนและเหนือตน ต้องเริ่มต้นแห่งการเข้าซึ้งแห่งสัจจะ อริยสัจสี่ สภาวะแห่งอริยสัจสี่นี่แหนะ ให้รู้ว่ามนุษย์เราเกิดมาเพราะอะไร อะไรจึงทำให้เกิด เกิดมาแล้วต้องมาทำอะไร อนาคตจะเป็นอย่างไร ตายแล้วจะไปไหน…”