ในหลวง-พระราชินี เสด็จเยี่ยมผู้บาดเจ็บและญาติผู้เสียชีวิตที่ จ.หนองบัวลำภู