ในหลวง พระราชินี เสด็จฯถวายผ้าพระกฐินต้น วัดหนองป่าพง จ.อุบลฯ เป็นวัดแรกในภาคอีสานที่ไม่ใช่วัดหลวง

ในหลวง-พระราชินี” เสด็จถวายผ้าพระกฐิน วัดหนองป่าพง จ.อุบลฯ ทรงถวายสักการะรูปเหมือนและพระอัฐิธาตุ  พระโพธิญาณเถร  (หลวงปู่ชา สุภัทโท) โอกาสนี้ ทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พระราชทาน ทอดพระเนตรนิทรรศการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ -โครงการส่งเสริมศูนย์ศิลปาชีพบ้านสมพรรัตน์ และทรงพระดำเนินเยี่ยมราษฎร

วันที่ 27 ตุลาคม 2563 เวลา 15.28 น.  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี  เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปยังท่าอากาศยานทหาร ดอนเมือง เพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน   ณ วัดหนองป่าพง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

เมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จขึ้นอุโบสถ  ทรงรับผ้าไตรจากเจ้าพนักงานศุภรัต  ทรงวางผ้าไตรเหนือพานแว่นฟ้าซึ่งตั้งอยู่หน้าอาสน์สงฆ์ใกล้เจ้าอาวาส  ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระประธานอุโบสถ  ทรงกราบ  จากนั้น  ทรงหยิบผ้าไตรที่พานแว่นฟ้าพาดระหว่างพระกร  ทรงกล่าวคำถวายผ้าพระกฐิน  ทรงวางผ้าไตรไว้บนพานแว่นฟ้าที่เดิม   ทรงประเคนผ้าไตรและเทียนปาฏิโมกข์แด่พระสงฆ์รูปที่ 2 เมื่อพระสงฆ์ผู้ครองผ้าพระกฐินออกไปครองผ้าพระกฐินเสร็จกลับมายังอาสน์สงฆ์พร้อมแล้ว

เสด็จพระราชดำเนินไปถวายเครื่องบริวารพระกฐินแด่พระสงฆ์ผู้ครองผ้าพระกฐิน  ทรงหลั่งทักษิโณทก  พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา  ถวายอดิเรก  จากนั้น  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการ  ทรงสนทนาธรรมกับพระราชภาวนาวิกรม  เจ้าอาวาสวัดหนองป่าพง  ทรงลาพระสงฆ์แล้วเสด็จออกจากอุโบสถ  ประทับรถไฟฟ้าพระที่นั่ง  เสด็จพระราชดำเนินไปยังพระเจดีย์พระโพธิญาณเถร  เสด็จเข้าพระเจดีย์พระโพธิญาณเถร โดยมีพระเทพพัชรญาณมุนี (ฌอน ชยสาโร)ปฏิสันถารให้ข้อมูลปฏิปทาวัดหนองป่าพง และพระภิกษุสงฆ์ศิษยานุศิษย์พระโพธิญาณเถร (หลวงปู่ชา สุภัทโท) จากทั่วโลก  จำนวน  500 รูป เจริญชัยมงคลคาถา

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี   ทรงวางพวงมาลัย  ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายสักการะรูปเหมือนและพระอัฐิธาตุ  พระโพธิญาณเถร  (หลวงปู่ชา สุภัทโท)  ทรงกราบ  ทรงประเคนเครื่องไทยธรรมถวายพระสงฆ์ 5 รูป  ทรงสนทนาธรรมกับพระสงฆ์เถร  แล้วเสด็จออกจากพระเจดีย์พระโพธิญาณเถร  ประทับรถไฟฟ้าพระที่นั่ง  เสด็จพระราชดำเนินไปยังพิพิธภัณฑ์พระโพธิญาณเถร  ทรงลงพระปรมาภิไธย และพระนามาภิไธยในสมุดเยี่ยม  และทอดพระเนตรภายในพิพิธภัณฑ์พระโพธิญาณเถร ด้วยความสนพระราชหฤทัย เสร็จแล้ว  ทรงปลูกต้นรวงผึ้งไว้เป็นที่ระลึก

        

ต่อจากนั้น  เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พระราชทาน  หน่วยแพทย์มูลนิธิกาญจนบารมี และโรงพยาบาลในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี  ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ออกให้บริการตรวจรักษาราษฎรในพื้นที่  ประกอบด้วย ตรวจโรคทั่วไป  ตรวจด้วยเครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นความถี่สูง ตรวจอัลตราซาวด์ ตรวจภาพจอประสาทตา และบริการด้านทันตกรรมด้วยรถทันตกรรมเคลื่อนที่พระราชทาน การตรวจป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโคโรน่า 2019 หรือโรคโควิด -19 ด้วยรถตรวจเชื้อชีวนิรภัย พระราชทาน

และในวันนี้มีราษฎรมารับการตรวจรักษา จำนวน 1,143 คน โรคที่พบมากได้แก่ โรคตา โรคกล้ามเนื้ออักเสบ  โรคระบบทางเดินอาหาร และโรคระบบประสาท  และทรงรับผู้ป่วยไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์ จำนวน 10 คน ที่ป่วยด้วยโรคเนื้องอกหลอดเลือด  โรคลำไส้ใหญ่ไม่มีปมประสาทแต่กำเนิด  โรคลำไส้เล็กส่วนปลายตีบตัน  โรคมะเร็ง  และอื่น ๆ  ในการนี้ ทรงมีพระราชปฏิสันถารกับผู้ป่วยถึงอาการเจ็บป่วย ด้วยทรงห่วงใย  พร้อมทั้งพระราชทานยาชุดพระราชทานแก่ผู้ป่วยที่ทรงรับไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์ด้วย

เสร็จแล้ว  ทอดพระเนตรนิทรรศการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ที่ทรงสืบสาน รักษา และต่อยอด ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) มาจัดแสดง  จากนั้นทอดพระเนตรการออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน ซึ่งกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย  สนองพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในการส่งเสริมอาชีพแก่ราษฎร  โดยการนำผลผลิตในท้องถิ่นมาแปรรูปเพื่อจำหน่ายเป็นรายได้เสริมให้กับครอบครัวอีกทางหนึ่ง

และทอดพระเนตรผลิตภัณฑ์ของโครงการส่งเสริมศูนย์ศิลปาชีพบ้านสมพรรัตน์ อำเภอบุณฑริก และโครงการส่งเสริมศูนย์ศิลปาชีพบ้านยางน้อย อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี  ซึ่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากชุมชนและจากสมาชิกศูนย์ศิลปาชีพ ที่ดำเนินงานสนองพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  ในการส่งเสริมศิลปาชีพให้กับราษฎรในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีและใกล้เคียง

จากนั้นทรงพระดำเนินเยี่ยมราษฎรที่มาเฝ้าฯรับเสด็จอยู่เป็นจำนวนมาก  และทรงรับของที่ราษฎรตั้งใจนำมาทูลเกล้าฯ เช่น  ผ้าไหมลายพื้นเมือง  ผลิตภัณฑ์พื้นบ้านต่าง ๆ ทรงมีพระราชปฏิสันถารกับราษฎรอย่างใกล้ชิดและทรงเป็นกันเอง  ซึ่งราษฎรต่างเปล่งเสียงถวายพระพร “ทรงพระเจริญ” พร้อมกับโบกธงชาติไทย ธงพระปรมาภิไธย และธงพระนามาภิไธยตลอดเส้นทางที่ทรงพระดำเนินผ่าน

ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินไปถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดหนองป่าพง ในวันนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้กองแพทย์หลวง ร่วมกับมูลนิธิกาญจนบารมี และโรงพยาบาลในจังหวัดอุบลราชธานี ให้บริการตรวจรักษาแก่ราษฎรในพื้นที่และจังหวัดใกล้เคียง  โดยแพทย์เฉพาะทางและเครื่องมืออันทันสมัย  กับทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ จัดตั้งโรงครัวพระราชทานปรุงอาหารสุกใหม่  พระราชทานอาหารและน้ำดื่ม แก่ราษฎรที่มาเฝ้าฯรับเสด็จและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้วย ยังความปลื้มปีติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ราษฎรทุกหมู่เหล่าเป็นล้นพ้น

ขอบคุณภาพถ่ายโดย..คุณสุขสันต์ แก้วสง่า