ในหลวง-พระราชินี ถวายราชสักการะ พระบรมราชานุสรณ์ สมเด็จพระปิยมหาราช

       

ในหลวง-พระราชินี ถวายราชสักการะ พระบรมราชานุสรณ์ สมเด็จพระปิยมหาราช

 

  เมื่อเวลา 17.37 น. วันที่ 23 ต.ค. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญา โดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปยังพระบรมราชานุสรณ์ พระลานพระราชวังดุสิต ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวันปิยมหาราช พุทธศักราช 2563

ครั้นรถยนต์พระที่นั่งถึงพระลานพระราชวังดุสิต พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงวางพวงมาลาส่วนพระองค์และของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงวางพวงมาลาส่วนพระองค์ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงวางพวงมาลาส่วนพระองค์

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองทิศ และทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย ทรงกราบ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองทิศ และทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย ทรงกราบ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย ทรงกราบ


“ในหลวง-พระราชินี”เสด็จฯบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทาน ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิฉัย หลังเสร็จพระราชพิธี ทรงพระดำเนินเยี่ยมราษฎรหน้าวังหลวง และหน้าพระลานพระราชวังดุสิต พสกนิกรปลื้มปีติ พร้อมใจเปล่งเสียง “ทรงพระเจริญ” ดังกึกก้อง

ต่อมาในเวลา 17.58 น.วันที่ 23 ตุลาคม 2563 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทาน วันปิยมหาราช หรือวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พุทธศักราช 2563 ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิฉัย ในพระบรมมหาราชวัง

เมื่อเสด็จฯ ถึงพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำพระชนมวารของพระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระอัฐิสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ สมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี สมเด็จพระปิตุจฉาเจ้าสุขุมาลมารศรี พระอัครราชเทวี และพระวิมาดาเธอ กรมพระสุทธาสินีนาฏ ปิยมหาราชปดิวรัดา ซึ่งประดิษฐานที่พระที่นั่งบุษบกมาลา ทรงกราบ พระสงฆ์ 57 รูป สวดพระพุทธมนต์ จบแล้ว พระสงฆ์สวดพระพุทธมนต์ จบ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จ ฯไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระแท่นนพปฎลมหาเศวตฉัตร สำหรับพระบรมอัฐิและพระอัฐิทรงธรรม ประทับพระราชอาสน์ ทรงศีล พระเทพศากยวงศ์บัณฑิต ถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนา เมื่อพระเทพศากยวงศ์บัณฑิต ถวายพระธรรมเทศนา กัณฑ์ 1 จบแล้ว เสด็จ ฯ ไปประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมบูชากัณฎ์เทศน์ แล้วทรงทอดผ้าไตร 18 ไตร พระสงฆ์ที่สวดพระพุทธมนต์ 57 รูป และที่ถวายพระธรรมเทศนา สดับประกรณ์พระบรมอัฐิและพระอัฐิ ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก ถวายพระพรลา

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จฯ ไปทรงกราบถวายบังคมพระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระอัฐิสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ สมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี สมเด็จพระปิตุจฉาเจ้าสุขุมาลมารศรี พระอัครราชเทวี และพระวิมาดาเธอ กรมพระสุทธาสินีนาฏ ปิยมหาราชปดิวรัดา ที่หน้าพระแท่นพระนพปฎลมหาเศวตฉัตร ทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าฯ แล้วเสด็จออกจากพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย ประทับรถยนต์พระที่นั่งไปยังศาลสหทัยสมาคม

จากนั้น เวลา 19.47 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงพระดำเนินออกจากศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง ไปตามถนนจักรีจรัล ออกประตูวิเศษไชยศรี แล้วเลี้ยวขวาพระดำเนินไปตามถนนหน้าพระลาน เพื่อเยี่ยมพสกนิกรที่มาเฝ้าฯรับเสด็จฯ ทรงโบกพระหัตถ์ แย้มพระสรวลทักทายพสกนิกรอย่างใกล้ชิด ทรวมีพระราชปฏิสันถารกับประชาชนสร้างความปลื้มปิติให้แก่พสกนิกรอย่างหาที่สุดมิได้ ต่างเปล่งเสียง “ทรงพระเจริญ” ดังกึกก้องไปท้่วบริเวณ พร้อมนำธงชาติไทย ธงพระปรมาภิไธย วปร ธงพระนามาภิไธย สท มาโบกสไวย พร้อมชูพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้วยความจงรักภักดี

เมื่อพระดำเนินถึงแยกหน้าศาลหลักเมือง ทรงประทับรถยนต์พระที่นั่งไปตามถนนราชดำเนินใน ถนนราชดำเนินกลาง และถนนราชดำเนินนอก โดยรถพระที่นั่งแล่นไปอย่างช้าเพื่อให้ประชาชนได้ชื่นชมพระบารมี เมื่อรถพระที่นั่งถึงบริเวณด้านหน้ากองทัพภาคที่ 1  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เสด็จลงจากรถยนต์พระที่นั่ง ทรงพระดำเนินจากหน้ากองทัพภาคที่ 1 ไปยังพระลานพระราชวังดุสิต เพื่อทักทายพสกนิกรที่เฝ้าฯรับเสด็จ แล้วเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต สร้างความปลื้มปิติให้เหล่าพสกนิกรอย่างหาที่สุดมิได้