‘ในหลวง-พระราชินี’เสด็จวางพุ่มดอกไม้ เนื่องใน’วันสมเด็จพระเจ้าตากสิน’

เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2565 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางพานพุ่มดอกไม้และถวายเครื่องราชสักการะ ถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เนื่องในวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ประจำปี 2565 ณ พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช วงเวียนใหญ่ กรุงเทพมหานคร