ในหลวงทรงพระกรุณาฯโปรดเกล้าให้ผู้แทนพระองค์อัญเชิญเครื่องสักการะฯ ถวายเจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ ในพิธีบำเพ็ญกุศลอายุวัฒนมงคล ๗๘ ปี

วันอังคารที่ ๑๗ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๓ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พลอากาศโท ภักดี แสง-ชูโต ผู้ช่วยราชเลขานุการในพระองค์ฯ เป็นผู้แทนพระองค์ อัญเชิญเครื่องสักการะ น้ำสรง พานพุ่มดอกบัว และผ้าไตรพระราชทาน มาถวายเจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ (สนิท ชวนปญฺโญ ป.ธ.๙)   เจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยาราม วรวิหาร  หัวหน้าพระธรรมทูต สายที่ 5, ประธาน ศ.ต.ภ. เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก, กรรมการมหาเถรสมาคม ประธานคณะกรรมการฝ่ายปกครองของมหาเถรสมาคม เนื่องในพิธีเจริญอายุวัฒนมงคล ๗๘ ปี ณ พระมหามณฑปเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา วัดไตรมิตรวิทยาราม เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร

พิธีได้เริ่มด้วยการบำเพ็ญกุศลบำเพ็ญทักษิณานุปทาน อุทิศถวายแด่อดีตเจ้าอาวาส และในเวลาต่อมาพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์เจริญพระพุทธมนต์ พร้อมกับมีพระมหาเถระ พระเถระ พุทธศาสนิกชน นายอารมณ์ ทรงอารมณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, นายกิตติพันธ์ พานสุวรรณ อธิบดีกรมการศาสนา, น.อ.(พิเศษ) คัมภีร์ คัมภีรญาณนนท์ ประธานคณะปวงชนชาวไทย เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ พร้อมพุทธศาสนิกชนได้มาร่วมแสดงมุทิตาสักการะเป็นจำนวนมาก

ในพิธีวันนี้ ได้มีคณะของ น.อ. (พิเศษ) คัมภีร์ คัมภีรญาณนนท์ ประธานคณะปวงชนชาวไทยเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ได้น้อมถวายปัจจัยแด่เจ้าประคุณสมเด็จฯ เพื่อนำสร้างพระประธาน ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท

นาวาอากาศเอก (พิเศษ) คัมภีร์ คัมภีรญาณนนท์ ประธานคณะปวงชนชาวไทย เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เมืองเศรษฐกิจพอเพียง จำกัด ( เจ้าของผลิตภัณฑ์ เครื่องหมายการค้า ชื่อ SKYMED ) ได้เข้าถวายสักการะ เจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ (สนิท ชวนปญโญ ป.ธ. ๙)   พร้อมถวายปัจจัยจำนวน ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท ให้กับเจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์  เพื่อนำไปสร้างพระประธาน ประจำโบสถ์ วัดสระจระเข้ ตำบล ด่านขุนทด จังหวัด นครราชสีมา ซึ่งเป็นพระประธาน ปางสมาธิเพชร เนื้อทองสัมฤทธิ์ ขนาดหน้าตัก ๔ ศอก สูง ๖ ศอก ๑ คืบ น้ำหนัก 2 ตัน เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา สืบทอดอายุพระพุทธศาสนา ในโครงการบูรณปฏิสังขรโบสถ์เก่าอายุกว่า ๒๐๐ ปี กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๑.๕ เมตร ซึ่ง    โบสถฺ์นี้ทรงคุณค่าด้วยความเป็นโบสถ์ไม้ก่าแก่  ศิลปะการสร้างตามสถาปัตยกรรมของชาวโคราช มีอัตลักษณ์เฉพาะตน  ตามรากเหง้าวัฒนธรรมท้องถิ่น และควบคู่การปฏิบัติวัตรตามพระธรรมวินัย ให้อยู่คู่กับ ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นต่อไป

โดยวันงานนี้ ท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ยังมอบของที่ระลึกให้กับทุกคนที่เข้าไปกราบสักการะ เป็นกระเป๋า สีเทา และสีชมพู สวยงาม ภายใน มีพระพุทธรูปเหมือนพระทองคำประจำวัดไตรมิตรวิทยาราม ไว้บูชา 2 องค์  และ หนังสือประวัติสมเด็จพระพุฒาจารย์ อีกด้วย

คณะจากมูลนิธิหลวงพ่อรวย วัดตะโก ได้มาร่วมพิธีด้วย โดยทีมงาน นสพ.ธรรมนำโลก ได้นำ นสพ.ธรรมนำโลก จำนวน ๕๐๐ ฉบับ เพื่อมอบเป็นธรรมทานถวายแด่พระมหาเถระ พระเถระ และพุทธศาสนิกชนผู้มาร่วมพิธีอันเป็นมหามงคลครั้งนี้ ระหว่างวันที่ ๑๕-๑๖ พ.ย. ๒๕๖๓