โอวาทธรรมควรคิดพิจารณา ของเจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ อดีตเจ้าอาวาสวัดพิชยญาติการาม