โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายอรรถนิติ ดิษฐอำนาจ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศล ๕๐ วัน พระราชทานศพ สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์

วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๕ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายอรรถนิติ ดิษฐอำนาจ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศล ๕๐ วัน พระราชทานศพ สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺโญ ป.ธ.๙) อดีตเจ้าอาวาสวัดปากน้ำ อดีตประธานสมัชชามหาคณิสสร อดีตที่ปรึกษามหาเถรสมาคม

โดยในเวลา ๑๖.๐๐ น. พระสงฆ์ ๑๐ รูป เจริญพระพุทธมนต์ และแสดงพระธรรมเทศนากัณฑ์ ๑ แสดงโดย พระพรหมบัณฑิต วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร จากนั้น พระสงฆ์ ๔ รูป สวดธรรมคาถา พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม
โดยในพิธีสมเด็จพระพุฒาจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วยพระเถระ ร่วมในพิธี
การนี้นายสิปป์บวร แก้วงาม รองผู้อำนวยการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และพุทธศาสนิกชน ร่วมพิธี ณ ห้องรัตนจันทสรวรคุรุ (ฐานองค์พระพุทธธรรมกายเทพมงคล) วัดปากน้ำ พระอารามหลวง เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
ข่าว : กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ