โปรดเกล้าฯ ‘ประธานองคมนตรี’ บำเพ็ญพระราชกุศล วันคล้ายวันประสูติ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติฯ

29 เม.ย.2566 – เวลา 07.50 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลปล่อยโค นก และปลา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร วันที่ 29 เมษายน 2566 ณ ท่าว่าสุกรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

ในการนี้ ประธานองคมนตรี ปล่อยโค จำนวน 1 คู่ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานแก่ครอบครัว นางสาวแก้วมณีนุช มัตถาปะตัง เกษตรกรอาศัยอยู่ที่บ้านเลขที่ 53 หมู่ที่ 5 ตำบลสระทอง อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อนำไปเลี้ยงขยายพันธุ์เพิ่มผลผลิตตามโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ กับปล่อยนกปรอดหัวโขน จำนวน 21 ตัว กลับคืนสู่ธรรมชาติ และปล่อยพันธุ์ปลาน้ำจืด จำนวน 490,000 ตัว ซึ่งกรมประมงน้อมเกล้า

น้อมกระหม่อมถวาย ประกอบด้วย ปลาตะเพียนขาว ปลาตะเพียนทอง ปลายี่สกไทย ปลาแก้มช้ำ ปลาสร้อยขาว ปลากระแห ปลาโพง ปลาเทโพ และปลากระโห้ ลงแม่น้ำเจ้าพระยา เพื่อให้เจริญเติบโตรักษาความสมดุลวงโซ่อาหาร และเพาะขยายพันธุ์ตามธรรมชาติต่อไป

สำหรับโคพระราชทาน พระราชทานให้แก่นายประจักษ์ รักษาสี  บ้านเลขที่ 70 หมู่ที่ 4 ตำบลชุมภูพร อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ  เพื่อนำไปเลี้ยงเพิ่มผลผลิตตามโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ