วัดศรีสุดารามจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เนื่องในวันคล้ายวันเกิด เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี วันที่ 26 ม.ค.2565 อย่างโอฬาร

 

โปรดเกล้าฯพระราชทานผ้าไตร เครื่องไทยธรรม พระสงฆ์ 139 รูป เจริญพระพุทธมนต์เนื่องในวันคล้ายวันเกิด เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี 26 มกราคม ณ วัดศรีสุดาราม

เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2565 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯพระราชทานผ้าไตร และเครื่องไทยธรรม ถวายประธานสงฆ์ในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เนื่องในวันคล้ายวันเกิด เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี วันที่ 26 ม.ค.2565 ณ วัดศรีสุดารามวรวิหาร บางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ

โดยพระเทพประสิทธิมนต์ (โกศล มหาวีโร) หรือ “หลวงพ่อเณร” เจ้าอาวาสวัดศรีสุดารามวรวิหาร ที่ปรึกษาเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และนายสิปป์บวร แก้วงาม รองผอ.รักษาราชการแทนผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ดร.อุดม โปร่งฟ้า และ ดร.สุจิตรา ทรงมัจฉา ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(ทส.) และสาธุชนร่วมพิธี ซึ่งทางวัดศรีสุดารามวรวิหารได้นิมนต์พระสงฆ์จำนวน 139 รูป มาเจริญพระพุทธมนต์ รับถวายผ้าไตร เครื่องไทยธรรม ฉันภัตตาหารเพล พร้อมกันนี้ได้มีพิธีถวายทุนการศึกษาแด่พระภิกษุสามเณร และร่วมกับโรงพยาบาลราชพิพัฒน์ จัดบริการฉีดวัคซีนโควิดให้ประชาชนฟรี 1,000 คน ถวายเป็นกุศลแด่เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี เนื่องในวันคล้ายวันเกิด เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี

พระเทพประสิทธิมนต์ กล่าวว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯพระราชทานผ้าไตร และเครื่องไทยธรรมให้กับวัดศรีสุดารามวรวิหาร ในการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี วันที่ 26 ม.ค.2565

นอกจากนี้ในโอกาสดังกล่าววัดศรีสุดาราม ร่วมกับรพ.ราชพิพัฒน์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร จัดฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ฟรี ให้กับประชาชนทั่วไปแบบวอล์ค อิน จำนวน 1,000 คน ถวายเป็นกุศลแด่เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี โดยถือว่าเป็นวัดเดียวในประเทศที่มีการจัดเจริญพระพุทธมนต์ และฉีดวัคซีนโควิดให้ประชาชนฟรี เนื่องในโอกาสดังกล่าว

นอกจากนี้ในเวลา 13.09-14.30 น. วัดศรีสุดารามได้จัดพิธีบวงสรวงเทพเทวา

และสืบชะตาหลวง สะเดาะเคราะห์ เป็นพิธีกรรมทางศาสนาของล้านนา ซึ่งเป็นประเพณีสืบต่อกันมาเพื่อความอยู่เย็นเป็นสุข โดยอาราธนาพระสงฆ์ 10 รูปเจริญพระพุทธมนต์ และมีการแสดงพระธรรมเทศนา ซึ่งนำความที่ได้บันทึกไว้ในใบลานโบราณมีอายุกว่า 200 ปี ซึ่งครูบาศรีวิชัยเป็นผู้นำมาสืบทอด โดยความจะเกี่ยวกับไล่ความอุปมงคล พร้อมอัญเชิญเทวดามาชุมนุมมาปกปักอภิบาลรักษา