โครงการสวดมนต์เฉลิมพระเกียรตฯ ชมรมสวดพระคาถาชินปัญชร จัดงานวันอาสาฬหบูชา

โครงการสวดมนต์เฉลิมพระเกียรติฯ ชมรมสวดพระคาถาชินปัญชร และชมรมสานุศิษย์สำนักปู่สวรรค์ ขอเชิญร่วมงานบำเพ็ญและปฏิบัติธรรม วันอาสาฬหบูชา เพื่อน้อมถวายบูชาสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และน้อมเกล้าฯ ถวายเป็นพระราชกุศล แด่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และอธิษฐานน้อมเกล้าฯ ถวายพระพรชัยมงคล แด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พร้อมทั้งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ เพื่อทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ณ อาคารอริยสัจสี่ ซอยเพชรเกษม ๖๕ ถนนเพชรเกษม แขวงหลักสอง เขตบางแค กรุงเทพฯ ในวันอาทิตย์ที่ ๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓