โครงการสติพิทักษ์โลก สำนักข่าว นสพ.ธรรมนำโลก รณรงค์สันติภาพโลก ถึงองค์การสหประชาชาติแล้ว

ทีมงาน นสพ.ธรรมนำโลก โดยคุณสมชาย เหลืองรัตนกิตติ ได้ประสานนำข้อมูลนี้ไปให้องค์การสหประชาชาติแล้ว