แม่กองบาลีสนามหลวง ประกาศผลสอบบาลี ป.ธ.๙ ได้ ๕๒ รูป วัดโมลีสอบได้ ๑๕ รูปมากที่สุด

เมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๕ ที่ศาลาอบรมสงฆ์ วัดสามพระยาวรวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร พระพรหมโมลี กรรมการมหาเถรสมาคม รักษาการเจ้าอาวาสวัดปากน้ำภาษีเจริญ ในฐานะแม่กองบาลีสนามหลวง เป็นประธานในการประกาศผลสอบบาลีสนามหลวง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ชั้นเปรียญธรรม ๖ – ๗ – ๘ – ๙ ประโยค ส่วนประโยค ๑-๒ ถึงประโยค ๕ มีการติดประกาศที่วัดปากน้ำภาษีเจริญ โดยมีรายละเอียดจำนวนดังนี้หลวง ประกาศผลสอบบาลี ป.ธ.๙ ได้ ๕๒ รูป