เมืองเศรษฐกิจพอเพียง เดินหน้าโครงการแจกหน้ากากอนามัย 1 ล้านชิ้น มอบหน้ากากอนามัยชุมชนชายคลองเสนานิคม 2 และชุมชนนครหลวง

บริษัท เมืองเศรษฐกิจพอเพียง จำกัด มอบหน้ากากอนามัยให้กับชุมชนชายคลองเสนานิคม2 และชุมชนนครหลวง ที่ขาดแคลนเป็นอย่างมาก พร้อมเดินหน้ามอบหน้ากากอนามัยให้คนไทยทั่วประเทศ ภายใต้กิจกรรม SKYMED NEWGEN ปันน้ำใจ สู่สังคม กับการแจกจ่ายหน้ากากอนามัยให้กับประชาชน 1 ล้านชิ้น

เมื่อเร็วๆ นี้ คุณธริชยา คัมภีรญาณนนท์ รองประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน บริษัทเมืองเศรษฐกิจพอเพียง จำกัด พร้อมด้วยดร.เจริญสุข ด้วงล้อมจันทร์ (โพธิ์เงิน) ที่ปรึกษาอาวุโสด้านบริหารงานทั่วไป, คุณศศน์นัธ เทพกิจ ที่ปรึกษาอาวุโสด้านแพทย์แผนประยุกต์ และพนักงานบริษัท เมืองเศรษฐกิจพอเพียง จำกัด รวมทั้งคณะทำงานโครงการ SKYMED NEW GEN มอบหน้ากากอนามัยให้กับ 2 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนชายคลองเสนานิคม 2 และชุมชนนครหลวง

คุณธริชยา คัมภีรญาณนนท์ รองประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน บริษัทเมืองเศรษฐกิจพอเพียง จำกัด กล่าวว่า บริษัทฯ มีความยินดีเป็นอย่างที่มามอบหน้ากากอนามัยให้กับชุมชนชายคลองเสนานิคม 2 และชุมชนนครหลวง ซึ่งกิจกรรมนี้เป็นหนึ่งในกิจกรรม SKYMED NEWGEN ปันน้ำใจ สู่สังคม ครั้งที่ 9 แจกจ่ายหน้ากากอนามัยให้กับประชาชน 1 ล้านชิ้นทั่วประเทศ

 

“หลังจากที่ทางบริษัทเมืองเศรษฐกิจพอเพียง จำกัด ทราบว่าชุมชนชายคลองเสนานิคม 2 และชุมชนนครหลวงได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 อีกทั้งยังขาดแคลนหน้ากากอนามัยเป็นอย่างมาก ทางบริษัทฯ จึงไม่รอช้ารีบนำหน้ากากอนามัยมามอบให้กับประธานทั้งสองชุมชนทันที เพื่อเป็นการช่วยเหลือเบื้องต้นให้กับชาวบ้านในชุมชนในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19”

คุณธริชยาได้กล่าวถึงความรู้สึกเกี่ยวกับยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องว่า มีความกังวลเป็นอย่างมากจากตัวเลขผู้ติดเชื้อที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งเตียงที่ใช้ในการรักษาก็ยังไม่เพียงพอกับจำนวนผู้ป่วยรวมถึงบุคลากรทางการแพทย์ก็ยังมีไม่เพียงพออีกด้วย ดังนั้น อยากจะให้ทุกฝ่ายทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ช่วยกันระมัดระวังตัวเองเพื่อช่วยหยุดการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 โดยเวลาออกจากบ้านต้องสวมหน้ากากอนามัย ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์ และเว้นระยะห่างด้วย

 

คุณทวี น้อยจาด ประธานชุมชนชายคลองเสนานิคม 2 กล่าวว่า ชุมชนมี 139 หลังคาเรือน ประชากร 800 คน พบผู้ติดเชื้อมากกว่า 20 คน ผู้กักตัว 20 คน และส่งไปรักษาที่โรงพยาบาลมากกว่า 20 คน ซึ่งทางชุมชนได้มีการประชาสัมพันธ์ให้ลูกบ้านได้ตระหนักถึงการป้องกันเชื้อโควิด-19 เป็นประจำทุกวัน โดยการให้ใส่หน้ากากอนามัยเวลาอยู่นอกบ้าน แล้วเวลามีผู้ติดเชื้อจะดำเนินการส่งตัวไปรักษาไม่เกิน 3 วัน จากนั้นก็จะทำการฉีดฆ่าเชื้อทันที

ทั้งนี้ ในส่วนของหน้ากากอนามัยทางชุมชนชายคลองเสนานิคม 2 มีความขาดแคลนมากยังไม่ค่อยมีคนมาแจกให้กับคนในชุมชน ดังนั้นในครั้งนี้ที่ทางบริษัท เมืองเศรษฐกิจพอเพียง จำกัด นำหน้ากากอนามัยมามอบให้คนในชุมชน ในฐานะตัวแทนของชุมชุนต้องขอขอบคุณทางบริษัทฯเป็นอย่างมาก เพราะชาวบ้านในชุมชนเป็นผู้มีรายได้น้อย พอได้รับมอบหน้ากากอนามัยจากตรงนี้ชาวบ้านจะได้ไม่ต้องซื้อเอง ซึ่งทางกรรมการชุมชนจะแจ้งให้ชาวบ้านทยอยมารับครั้งละ 20 คนต่อไป

เช่นเดียวกับ คุณรุ่งทิวา สังขทัต ณ อยุธยา ประธานชุมชนนครหลวง กล่าวว่า ชุมชนมี 128 หลังคาเรือน ประชากร 900-1,000 คน ปัจจุบันมีผู้ติดเชื้อ 2 คน แล้วพบผู้ติดเชื้ออยู่อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ชุมชนได้รับผลกระทบมากในเรื่องของชาวบ้านตกงานทำให้ขาดรายได้ ซึ่งหน้ากากอนามัยที่ได้รับในครั้งนี้จะนำไปแจกให้ลูกบ้านที่ขาดแคลน อย่างไรก็ตาม ในฐานะของตัวแทนชุมชนนครหลวงต้องขอขอบคุณบริษัทเมืองเศรษฐกิจพอเพียง จำกัดที่นำหน้ากากอนามัยมามอบให้กับคนในชุมชน

#SkyMed #SkyCrop #SkyMedNewGen #เมืองเศรษฐกิจพอเพียง #SkyTime #หน้ากากอนามัย #แมส #Covid19 #โควิด19 #สู้ภัย #ไทยชนะ #พหลโยธิน #ชุมชน #นครหลวง #ชายคลองเสนานิค