เมืองเศรษฐกิจพอเพียง จัดพิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชและอดีตพระมหากษัตริย์ เพื่อความเป็นสิริมงคลและความวัฒนาถาวรของประเทศชาติ

บริษัท เมืองเศรษฐกิจพอเพียง จำกัด จัดพิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เพื่อรำลึกถึงพระองค์ท่านที่ทรงกอบกู้กรุงศรีอยุธยา และประกาศอิสรภาพของสยามประเทศพร้อมถวายแผ่นดินให้เป็นพุทธบูชา รวมถึงดวงพระวิญญาณอดีตพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ และถวายแผ่นหินอ่อนแกรนิตสลักพระคาถาฯ ให้กับอนุสาวรีย์พระเจ้าตากสินมหาราช พร้อมมอบเงินและหน้ากากอนามัยชาวธนบุรีและชาวนครปฐม

พิธี ณ พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช (วงเวียนใหญ่)

วันที่ 24 มิถุนายน 2564 นาวาอากาศเอก (พิเศษ) คัมภีร์ คัมภีรญาณนนท์ ประธานคณะปวงชนชาวไทยเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และประธานกรรมการบริหาร บริษัท เมืองเศรษฐกิจพอเพียง จำกัด พร้อมด้วยคณะผู้บริหารระดับสูง ประกอบด้วย พลอากาศเอก ธีร์ศิลป์ คัมภีรญาณนนท์ บิดาผู้ก่อตั้งบริษัทฯ , คุณศักย์ศรณ์ คัมภีรญาณนนท์ รองประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าบริหารฝ่ายปฏิบัติการ , คุณธริชยา คัมภีรญาณนนท์  รองประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าบริหารฝ่ายการเงิน ที่ปรึกษาอาวุโสของบริษัทฯ ได้แก่ คุณบรรพต โพธิ์ทอง, ดร.เจริญสุข ด้วงล้อมจันทร์ (โพธิ์เงิน), คุณสุริยา โพธิ์เงิน และ คุณศศน์นัธ เทพกิจ  รวมทั้ง คุณสุดารัตน์ ขำสกุล หัวหน้าฝ่ายเลขานุการประธานกรรมการบริหาร , เจ้าภูวเนศวร์ ณ เชียงใหม่ และ เจ้าภัทรวรินทร์ ณ เชียงใหม่ เลขานุการประธานกรรมการบริหาร ร่วมงานครั้งนี้ด้วย

พิธี ณ ตำหนักแดง วัดระฆังโฆสิตาราม

ได้ร่วมพิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช และถวายแผ่นหินอ่อนแกรนิตสลักพระคาถาฯ ให้กับอนุสาวรีย์พระเจ้าตากสินมหาราช ณ อนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช วงเวียนใหญ่ เขตธนบุรี จังหวัดกรุงนาวาอากาศเอก(พิเศษ)คัมภีร์ คัมภีรญาณนนท์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัทเมืองเศรษฐกิจพอเพียง จำกัด และประธานคณะปวงชนชาวไทยเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ประธานในพิธี เปิดเผยว่า ช่วงเช้าได้มีการไปถวายพานพุ่มพร้อมเครื่องบวงสรวงเพื่อบวงสรวงดวงพระวิญญาณ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ผู้ทรงกอบกู้กรุงศรีอยุธยา และประกาศอิสรภาพ ของสยามประเทศพร้อมถวายแผ่นดินให้เป็นพุทธบูชา  นอกจากนี้ยังนำแผ่นหินอ่อนแกรนิตสลักพระคาถาสักการะบูชาพระเจ้าตากสินมหาราชมาถวายที่อนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช วงเวียนใหญ่ เขตธนบุรี และพระตำหนักแดง วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหารเพื่อให้ประชาชนที่มากราบสักการะบูชาได้ใช้สวดต่อไป โดยมีตั้งใจจะนำถวายแผ่นหินอ่อนแกรนิตสลักพระคาถาฯ ให้กับอนุสาวรีย์พระเจ้าตากสินมหาราชทั่วประเทศเทพมหานคร พระตำหนักแดง วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหารและวัดไผ่ล้อม จังหวัดนครปฐม

 

DCIM100MEDIADJI_0625.JPG

พิธี ณ วัดไผ่ล้อม อ.เมือง จ.นครปฐม

นาวาอากาศเอก(พิเศษ)คัมภีร์ ได้กล่าวถึงกิจกรรมในช่วงเย็นที่วัดไผ่ล้อม จ.นครปฐม ว่า ช่วงเย็นมีกิจกรรมพิธีบวงสรวงใหญ่ โดยมีหลวงพี่น้ำฝนเป็นประธานฝ่ายสงฆ์และมีตนเป็นประธานฝ่ายฆราวาส ซึ่งพิธีนี้จัดขึ้นเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช รวมถึงพระวิญญาณอดีตพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ และในวันที่ 24 มิถุนายน ของทุกปีเป็นวันสำคัญสำหรับการสร้างประชาธิปไตยในประเทศไทย เพราะเป็นวันเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์มาเป็นระบอบประชาธิปไตย โดยให้พระมหากษัตริย์อยู่ใต้รัฐธรรมนูญอีกด้วย