เผยพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช แต่งตั้งเจ้าคณะจังหวัด 17 รูปสายธรรมยุต

จากเว๊ปไซด์เดอะบุดดา