เปิดรับสมัคร “โครงการบรรพชาและอุปสมบทศาสนทายาทเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ครั้งที่ 2”

วัดเจ็ดยอด จังหวัดเชียงใหม่ เชิญชวนสมัครเข้าร่วม “โครงการบรรพชาและอุปสมบทศาสนทายาทเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ครั้งที่ 2”  ต่อยอดการสร้างศาสนทายาทในประเทศไทยให้เจริญและมั่นคงสืบไป บวชฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายตลอด      โครงการฯ

วันนี้ (25 พ.ย. 63) เวลา 14.00 น. ที่ ห้องประชุมคุณแม่สนอง แตงอ่อน วัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ พระเทพปริยัติ เจ้าอาวาสวัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเตรียมงาน ครั้งที่ 1 “โครงการบรรพชาและอุปสมบทศาสนทายาทเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ครั้งที่ 2” ทั้งนี้เพื่อติดตามการเตรียมงานและความคืบหน้าของการจัดกิจกรรม รวมถึงพิจารณาเรื่องแผนงานต่างๆ ทั้งแผนการประชาสัมพันธ์ รายละเอียดขบวนแห่ลูกแก้ว การแสดงศิลปะวัฒธรรมล้านนา รายละเอียดการจัดพิธีตักบาตรฉลองพระใหม่ และการจัดเตรียมสถานที่ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

สำหรับการจัดโครงการบรรพชาอุปสมบทฯ ดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์  โดยถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในหลวงรัชกาลที่ 10  เนื่องในโอกาสที่ทรงเจริญพระชนมพรรษา ครบ 68 พรรษา  อีกทั้งยังเป็นการสืบสานต่อยอดโครงการบรรพชาอุปสมบทฯ ครั้งที่ 1 ให้ดำรงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของชาติไทยนอกจากนี้ยังเป็นการต่อยอดการสร้างศาสนทายาทในการสืบทอดอายุของพระพุทธศาสนาในประเทศไทยให้เจริญและมั่นคงสืบไป นอกจากนี้แล้ว ยังเป็นการเสริมสร้างบุญกุศลบารมี ให้แก่บิดามารดา ครอบครัวและญาติพี่น้องของผู้เข้าร่วมบรรพชาอุปสมบท  รวมถึงพุทธศาสนิกชนที่ได้ร่วมงานในครั้งนี้อีกด้วย

การจัดโครงการกำหนดจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 9 ธันวาคม 2563 – 5 มกราคม 2564  มีกิจกรรมที่สำคัญคือ ในวันที่ 14 ธันวาคม 2563 จะมีการทำพิธีปลงผมนาค  และในช่วงบ่ายของวันที่ 15 ธันวาคม 2563 จะมีการแห่ขบวนลูกแก้วตามประเพณีโบราณของชาวล้านนาอย่างยิ่งใหญ่  ซึ่งจะมีพิธีบรรพชาอุปสมบทอย่างเป็นทางการ ในช่วงเช้าของวันที่ 16 ธันวาคม 2563 โดยผู้ที่เข้าร่วมบรรพชาอุปสมบทจะแยกพำนัก ที่ วัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง อำเภอเมือง  และวัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร อำเภอจอมทอง  เพื่อเข้ารับการอบรมและศึกษาพระธรรม  ควบคู่กับการฝึกปฏิบัติธรรมตามหลักของพระพุทธศาสนา  รวมระยะเวลาทั้งสิ้น 21 วัน

ทั้งนี้ ผู้สนใจ สามารถสมัครเข้าร่วมบรรพชาอุปสมบทในโครงการดังกล่าว ได้ตั้งแต่วันนี้ ไปจนถึงวันที่ 9 ธันวาคม 2563 โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ตลอดโครงการ ผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้ด้วยตนเอง ที่ สำนักงานวัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง  ตำบลช้างเผือก  อำเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม่  หรือสมัครผ่าน Facebook ของสมาคมสื่อมวลชนพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมไทยแห่งชาติ (สพวช.) หรือสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข 096-9561469 , 085-6729629 และ 089-8509309

////////////////