เปิดรับสมัครโครงการประกวดวาดภาพระบายสี My Best Mom ครั้งที่ 2

เปิดรับสมัครผลงาน  ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม – 31 กรกฎาคม 2564

ประกาศผลรางวัลในวันที่ 12 สิงหาคม 2564

กติกาการประกวด

  1. วาดภาพระบายสีในหัวข้อคือ แม่ที่ดีที่สุดของฉันเป็นอย่างไร?
  2. ส่งผลงานประกวดมาที่บริษัทเมืองเศรษฐกิจพอเพียง จำกัด ตามที่อยู่ด้านล่างเท่านั้น
  3. ผลงานที่ส่งประกวดเข้ามา ถือเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท ทางบริษัทจะทำการเก็บผลงานทุกชิ้นอย่างทรงคุณค่า
  4. ขนาดกระดาษ A4-A2
  5. เขียนชื่อจริง-นามสกุล อายุ ระดับการศึกษา แนบมาด้านกับผลงาน (เช่น เด็กชายสกาย พอเพียง อายุ 10 ปี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4)

รางวัลแบ่งออกเป็น 3 ระดับ มูลค่ารวม 45,000 บาท ดังนี้

  1. ระดับอนุบาล​​​​ตั้งแต่ 0-5 ปี

– รางวัลชนะเลิศ ทุนการศึกษา​ 5,000 บาท​พร้อมใบประกาศนียบัตร

– รางวัลรองชนะเลิศลำดับ 1 ทุนการศึกษา​ 3,000 บาท​พร้อมใบประกาศนียบัตร

– รางวัลรองชนะเลิศลำดับ 2 ทุนการศึกษา​ 2,000 บาท​พร้อมใบประกาศนียบัตร

​- รางวัลความคิดสร้างสรรค์ ทุนการศึกษา​ 2,000 บาท​พร้อมใบประกาศนียบัตร

​- รางวัล Popular vote ทุนการศึกษา​ 3,000 บาท​พร้อมใบประกาศนียบัตร

  1. ระดับประถมศึกษา​​​ตั้งแต่ 6-12 ปี

– รางวัลชนะเลิศ ทุนการศึกษา​ 5,000 บาท​พร้อมใบประกาศนียบัตร

– รางวัลรองชนะเลิศลำดับ 1 ทุนการศึกษา​ 3,000 บาท​พร้อมใบประกาศนียบัตร

– รางวัลรองชนะเลิศลำดับ 2 ทุนการศึกษา​ 2,000 บาท​พร้อมใบประกาศนียบัตร

​- รางวัลความคิดสร้างสรรค์ ทุนการศึกษา​ 2,000 บาท​พร้อมใบประกาศนียบัตร

​- รางวัล Popular vote ทุนการศึกษา​ 3,000 บาท​พร้อมใบประกาศนียบัตร

  1. ระดับมัธยมศึกษา-อาชีวะศึกษา​​ตั้งแต่ 13-18 ปี

– รางวัลชนะเลิศ ทุนการศึกษา​ 5,000 บาท  ​พร้อมใบประกาศนียบัตร

– รางวัลรองชนะเลิศลำดับ 1 ทุนการศึกษา​ 3,000 บาท​พร้อมใบประกาศนียบัตร

– รางวัลรองชนะเลิศลำดับ 2 ทุนการศึกษา​ 2,000 บาท​พร้อมใบประกาศนียบัตร

​- รางวัลความคิดสร้างสรรค์ ทุนการศึกษา​ 2,000 บาท​พร้อมใบประกาศนียบัตร

​- รางวัล Popular vote ทุนการศึกษา​ 3,000 บาท​พร้อมใบประกาศนียบัตร

สามารถส่งผลงานได้ที่

“ฝ่ายบริหารโครงการ ชั้น 10 เลขที่ 86 อาคารวินวินทาวเวอร์ ถนนรัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900”