เจ้าอาวาสวัดศรีสุดาราม ร่วมกับ รพ.ราชพิพัฒน์ จัดสรรวัคซีนโควิดเข็มที่ 3 ให้ขรก.-จนท.พศ. ๓๐๐ คน

วันพุธที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๕ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) ได้รับความอนุเคราะห์จากพระเทพประสิทธิมนต์ (หลวงพ่อเณร) เจ้าอาวาสวัดศรีสุดาราม และโรงพยาบาลราชพิพัฒน์ จัดสรรวัคซีนโควิด – 19 เข็มที่ ๓ แก่ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จำนวน ๓๐๐ คน ณ อาคารหอประชุมสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ สำนักงานพระพุทธสาสนาแห่งชาติ พุทธมณฑล จ.นครปฐม

ขอบคุณที่มา : (วนิช บุญมี) นักประชาสัมพันธ์ พศ.