เจ้าพระคุณ สมเด็จพระสังฆราช ทรงอบรมแนวทางการเจริญสมาธิถวายแด่สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร

วันศุกร์ ที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๖ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร เสด็จไปถวายสักการะเจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
การนี้ ทรงบำเพ็ญพระกุศลถวายจตุปัจจัยไทยธรรม ทรงสนทนาธรรม และทรงสดับพระโอวาทที่เจ้าพระคุณ สมเด็จพระสังฆราช ทรงรับพระราชทานถวายวิสัชนาสนองพระปุจฉา
โอกาสนี้ เจ้าพระคุณ สมเด็จพระสังฆราช ทรงอบรมแนวทางการเจริญสมาธิถวายแด่สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร และทรงอบรมแนวทางการเจริญสมาธิประทานเป็นภาษาอังกฤษแก่พระสหายชาวต่างประเทศที่ตามเสด็จ เสร็จแล้วเจ้าพระคุณ สมเด็จพระสังฆราช ถวายพระกริ่งอายุวัฒน์ และเหรียญพระรูป