เจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราช ทรงเป็นประธานพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระพรชัยมงคล

วันจันทร์ ที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จไปพระอุโบสถ วัดเทพศิรินทราวาส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร ในการเจริญพระพุทธมนต์นวัคคหายุสมธัมม์ สลับโหรบูชาเทพยดานพเคราะห์ ซึ่งคณะธรรมยุตและสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จัดถวายพระราชกุศลและถวายพระพรชัยมงคลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓