เจ้าประคุณสมเด็จพระเจ้าประคุณสมเด็จพระธีรญาณมุนี เป็นประธานพิธีวางศิลาฤกษ์การก่อสร้างพระพุทธเมตตาองค์ใหญ่ที่สุดในโลก

วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ.2565 ณ วัดป่าศิริโพธิ์คำ (ม่อนกระทิง) บ้านคลองทราย ตำบลวังน้ำเขียว อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา เจ้าประคุณสมเด็จพระธีรญาณมุนี กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดเทพศิรินทราวาส ราชวรวิหาร เป็นประธานพิธีวางศิลาฤกษ์การก่อสร้างพระพุทธเมตตาองค์ใหญ่ที่สุดในโลก หน้าตักกว้าง 59 เมตร สูง 79 เมตร โดย พระโพธินันทมุนี วิ. (หลวงพ่อจิ๋ว) ประธานพุทธบริษัททั่วโลก เป็นประธานดำเนินการก่อสร้าง และในงานนี้พระ “กากัน อโสโก ภิกขุ” อดีตพระเอกหนุ่มชาวอินเดีย ที่เคยรับบทบาทการแสดงเป็น เจ้าชายสิทธัตถะ ในภาพยนตร์ เรื่องพระพุทธเจ้า มาร่วมพิธีอันเป็นมหามงคลในครั้งนี้เช่นกัน


อนึ่ง เนื่องในโอกาสนี้ ได้มีพิธีบำเพ็ญกุศลในโอกาส อายุวัฒนมงคล 71 ปี ท่านเจ้าคุณพระโพธินันทมุนี วิ. หลวงพ่อจิ๋ว ประธานพุทธบริษัททั่วโลกด้วย

การสร้างพระพุทธเมตตาองค์ใหญ่ที่สุดในโลกนี้ นับเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของอำเภอวังน้ำเขียว และเป็นประวัติการณ์พระพุทธศาสนาหน้าใหม่ การจำลองพระพุทธเมตตาจากพุทธคยาดินแดนพุทธภูมิ สู่ดินแดนสุวรรณภูมิ เพื่อให้ชาวพุทธทั่วโลกได้ใช้เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ เป็นสัญลักษณ์และเครื่องหมายในพระพุทธศาสนาให้คงอยู่คู่ประเทศไทยตราบนานเท่านาน

พระพุทธเมตตา นับเป็นศาสนวัตถุสำคัญที่ประดิษฐานอยู่ในบริเวณพุทธคยาอีกอย่างหนึ่ง ที่พุทธศาสนิกชนทั่วโลกนิยมเดินทางไปกราบสักการะกันมาก พระพุทธลักษณะขององค์พระพุทธเมตตาแกะสลักจากหินสีดำเนื้อละเอียด ศิลปะสมัยราชวงศ์ปาละ คนไทยเรียกว่าเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย หรือปางชนะมาร คนอินเดียเรียกว่า ปางภูมิสัมผัส หรือปางภูมิผัสสะ แปลว่า ทรงชี้ให้แผ่นดินเป็นพยานแห่งการทำความดีในอดีต เพราะตอนที่พระยามารพร้อมเสนามารมาผจญไล่พระพุทธองค์ให้ลุกหนีไปเสียจากพุทธบัลลังก์ที่ประทับทรงชี้ให้พระแม่ธรณีมาเป็นพยานในการทำความดีในอดีตของพระองค์โดยพระแม่ธรณีได้บีบน้ำในมวยผมที่พระพุทธองค์ได้ทรงฝากไว้ตอนกรวดน้ำทำบุญทุกครั้ง กระทั่งในที่สุดทำให้พระยามารต้องพ่ายแพ้ต่อพระพุทธบารมี

นี่เป็นเพียงหนึ่งความสำคัญและศักดิ์สิทธิ์ของพระพุทธเมตตา ซึ่งหากได้ศึกษาแล้ว เราจะได้พบถึงความศักดิ์สิทธิ์และความสำคัญ ของตำนานหลาย ๆ ตำนานของพระพุทธเมตตา ที่แฝงไว้ด้วยปรัชญามากมาย นับเป็นมหากุศลยิ่ง ต่อผู้ที่ได้ร่วมสร้างพระพุทธเมตตาองค์ใหญ่ที่สุดในโลก ในครั้งนี้ ด้วยพระพักตร์ที่เปี่ยมด้วยความเมตตาเสมือนหนึ่งเป็นตัวเเทนแห่งการระลึกถึงพระเมตตาคุณของพระพุทธองค์ ที่เมื่อทรงตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแล้ว ได้เมตตาโปรดสั่งสอนเวไนยสัตว์ทั้งเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายให้ได้รู้ตามคำสั่งสอนของพระองค์

ท่านใดที่ต้องการมีส่วนร่วมในการสร้างมรดกแห่งธรรมในประวัติศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่ในครั้งนี้ สามารถโอนเงินเข้าบัญชี ธนาคาร ธกส. เลขบัญชี 020-1977-245-30 ชื่อบัญชี: มรดกแห่งธรรม ณ ดินแดนหิมพานต์ วัดป่าศิริโพธิ์คำ (ม่อนกระทิง) โดยรายชื่อทั้งหมดที่ทุกท่านได้ร่วมทำบุญจะถูกบรรจุไว้ในองค์พระพุทธเมตตา เพื่อเป็นศิริมงคลกับชีวิตตลอดไป…ท่านใดที่ร่วมทำบุญแล้ว แจ้งสลิปและรายชื่อทางอินบ็อกเพจ ท่านเจ้าคุณพระโพธินันทมุนี วิ. หลวงพ่อจิ๋ว วัดป่าธรรมชาติ เพื่อให้ทางวัดได้นำรายชื่อไปบรรจุไว้ในองค์พระพุทธเมตตา…สาธุๆๆ ธรรมนำโลกทีวี เติมยิ้มปันสุข ขออนุโมทนากับทุกท่านด้วยครับ
ท่านสามารติดต่อสอบถาม เรื่องการสร้างพระพุทธเมตตาได้ที่เบอร์โทร. 099-516-6616