เจ้าประคุณสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ เยี่ยมโรงทานวัดบางเพ็งใต้

       วันศุกร์ที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ เจ้าประคุณสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ กรรมการมหาเถรสมาคม แม่กองธรรมสนามหลวง เลขานุการสมเด็จพระสังฆราช ฯ  พระเดชพระคุณ พระพรหมเสนาบดี กรรมการมหาเถรสมาคม ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะภาค๗ ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ เจ้าอาวาสวัดประทุมคงคาราชวรวิหาร พระเดชพระคุณพระธรรมสุธี รักษาการเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร เจ้าอาวาสวัดหัวลำโพงพระอารามหลวง  เมตตาเป็นประธานเปิดโรงทานวัดบำเพ็ญเหนือ วัดบางเพ็งใต้ และตลาดน้ำขวัญเรียม เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบความยากลำบาก -covid19 โดยพระดำริของ”เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก” โดยมีท่านพระครูอุดมจารุวรรณ ดร. เจ้าคณะเขตมีนบุรี เจ้าอาวาสวัดบำเพ็ญเหนือ และท่านพระครูพระครูถาวรธรรมานุสิฐ (สุเทพ) เจ้าอาวาสวัดบางเพ็งใต้ร่วมถวายการต้อนรับ ณ บริเวณลานธรรม วัดบางเพ็งใต้ เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร

วัดบางเพ็งใต้ ตั้งอยู่ในซอยรามคำแหง 187 ติดกันกับคลองแสนแสบโดยมีสะพานเชื่อมซึ่งสามารถข้ามไปยังวัดบำเพ็ญเหนือ ได้สร้างเมื่อปลายสมัยรัชกาลที่ 3 ประมาณปี พ.ศ.2394 ในสมัย “พระครูดำ” ขึ้นมาเป็นเจ้าอาวาสของวัด แต่ได้เกิดอาการวิกลจริตขึ้นกับท่าน จึงเดินทางกลับไปรักษาตัวที่กบินทร์บุรี หมอได้รักษาท่านจนหายแต่ได้บอกว่า ถ้ากลับไปเป็นเจ้าอาวาสที่วัดเดิมจะป่วยหนักกว่าเดิม ชาวบ้านรู้เข้าจึงได้สร้างวัดบางเพ็งใต้ขึ้น ซึ่งที่นี่ก็มีปูชนียวัตถุที่สำคัญอันได้แก่ หลวงพ่อดำ ซึ่งเป็นที่เคารพอย่างมากจากผู้คนในย่านนั้น