เจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี เป็นประธานในพิธีสักการะองค์หลวงปู่ทวดโพธิ์ลังกาแหลมแค เนื่องในเทศกาลตรุษจีน

วันศุกร์ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๓๐ น. เจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี (ธงชัย ธมฺมธโช) กรรมการมหาเถรสมาคาม เจ้าคณะใหญ่หนกลาง วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร กรุงเทพมหานคร เดินทางมาเป็นประธานในพิธีสักการะองค์หลวงปู่ทวดโพธิ์ลังกาแหลมแค เนื่องในเทศกาลตรุษจีน และติดตามการดำเนินการก่อสร้างลานธรรมหลวงปู่ทวดแหลมแค ณ บริเวณลานธรรมหลวงปู่ทวดแหลมแค วัดแหลมแค หมู่ที่ ๓ ตำบลหน้าประดู่ อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี ในการนี้เจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี (ธงชัย ธมฺมธโช) ได้แจกส้มมงคลและอั่งเปาเงินขวัญถุงให้แก่พุทธศาสนิกชนที่ร่วมพิธี เพื่อความเป็นสิรมงคลแก่ชีวิต โดยมี พระภิกษุสงฆ์และพุทธศาสนิกชนร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก