เจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์เป็นพระอุปัชฌาย์บรรพชาศาสนทายาท โครงการอุปสมบทศาสนทายาทเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ครั้งที่

เจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม รักษาการเจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก และเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร เป็นประธานในพิธีและเป็นพระอุปัชฌาย์บรรพชาศาสนทายาท โครงการอุปสมบทศาสนทายาทเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ครั้งที่1 โดยมี นาวาเอก(พิเศษ) คัมภีร์ คัมภีร์   ประธานคณะปวงชนชาวไทย เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เป็นประธานพิธีฝ่ายฆราวาส นายวุฒิสาร พนารี เป็นประธานคณะทำงาน โดยมีสาธุชนร่วมพิธี ณ บริเวณมณฑปวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร วันที่ 24 กรกฎาคม 2563