เจ้าคุณพระราชเสนาบดี วัดบางพลีใหญ่ใน แจกข้าวสารหมื่นถุง ปันสุขสู่สาธุชน ถวายเป็นพระราชกุศลฯ

เจ้าคุณพระราชเสนาบดี(จรัล สิริมธมฺโม) เจ้าคณะตำบลบางพลี เจ้าอาวาสวัดบางพลีใหญ่ใน พระอารามหลวง เป็นประธานแจกข้าวสารถุงละ ๕ กิโลกรัม จำนวน ๑๐,๐๐๐ ถุง ร่วมกับ-คุณวิชัย-คุณสุชีรา ตันตยานุกรณ์ และครอบครัว ในนาม บริษัท วรมิตร ดรัก เซ็นเตอร์ จำกัด จังหวัดสมุทรปราการ และบริษัทในเครือ-คุณบุญไทย ตั้งเด่นไชย-คุณนพวรรณ แซ่ตัน(เจ๊หน่อย)-เทศบาลตำบลบางพลี จัดเลี้ยงก๋วยเตี๋ยว ๑๐,๐๐๐ ชาม, น้ำแข็งใส,ขนมหวาน ๕,๐๐๐ ถ้วย เพื่อปันสุขสู่สาธุชน ถวายเป็นพระราชกุศล ในโอกาส วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ วันเฉลิมพระชนมพรรษาครบ ๖๘ พรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่๑๐ วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ วันแม่แห่งชาติ วันเฉลิมพระชนมพรรษา “สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ วัดบาลพลีใหญ่ใน พระอารามหลวง วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๓