เจ้าคุณพระธรรมมงคลวุฒาจารย์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศฯ มรณภาพ

พระเดชพระคุณพระธรรมมงคลวุฒาจารย์ (บุญยนต์ ปุญฺญาคโม) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศราชวรวิหารอดีตเลขานุการในสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร ขณะครองสมณศักดิ์ที่ พระเทพสารเวที ได้ถึงกาลมรณภาพ เมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๘.๔๐ น. ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ รวมสิริอายุ ๙๗ ปี

 

ขณะพระเดชพระคุณจะอายุถึง ๙๓ ปี แล้วก็ตาม แต่ก็ไม่เป็นอุปสรรคแก่การบำเพ็ญสมณกิจ

ประวัติโดยสังเขป

อุปสมบทเป็นพระภิกษุ เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๘๖ ณ วัดบวรนิเวศวิหาร โดยสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ ทรงเป็นพระอุปัชฌาย์ มีนามเดิมว่า บุญยนต์ ปุญญาคมานนท์ เกิดเมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๐ มกราคม พ.ศ. ๒๔๖๖ ณ ตำบลพระลับ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น โยมบิดาชื่อ เป โยมมารดาชื่อ สียา

สมณศักดิ์

พ.ศ. ๒๔๙๓ เป็น พระครูใบฎีกา ฐานานุกรมใน สมเด็จพระวชิรญาณวงศ์ (หม่อมราชวงศ์ชื่น สุจิตฺโต) วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร

พ.ศ. ๒๔๙๙ เป็น พระครูรองคู่สวด ที่ พระครูพิทักษ์ธุรกิจ ฐานานุกรมใน สมเด็จพระวชิรญาณวงศ์ (หม่อมราชวงศ์ชื่น สุจิตฺโต) วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร

พ.ศ. ๒๕๑๒ เป็น พระครูสัญญาบัตร ที่ พระครูพุทธมนต์ปรีชา

พ.ศ. ๒๕๒๓ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระมงคลรัตนมุนี

พ.ศ. ๒๕๓๙ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชรัตนมงคล วิมลญาณวิศิษฐ ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี

พ.ศ. ๒๕๔๕ เป็น พระราชาคณะชั้นเทพ ที่ พระเทพสารเวที ศีลาจารวัตรวิมล สกลภารธุราทร ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี

พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็น พระราชาคณะชั้นธรรม ที่ พระธรรมมงคลวุฒาจารย์ ปูชนียฐานประยุต วิสุทธิสีลาจารวิมล สกลภารธุราทร ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี