“เจ้าคุณประสาร” แจ้งกำหนดการ 17 ธ.ค. 2565 พิธีพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษโยมบิดา

วันที่ 14 ธันวาคม 2565 พระราชวัชรสารบัณฑิต หรือเจ้าคุณประสาร รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร) ได้แจ้งกำหนดการพิธีพระราชทานเพลิงศพ เป็นกรณีพิเศษ โยมบิดา นายทองสา หนองพร้าว ในวันเสาร์ที่ 17 ธันวาคม 2565 เวลา 16.00 น. ณ เมรุชั่วคราว (เมรุลอย) วัดโคกก่อง ต.โพนสูง อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด

“ในนามพระลูกชาย จึงขอกราบเรียน เรียน เจริญพรท่านที่เคารพนับถือร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพโยมพ่อในครั้งนี้เนื่องจากเจ้าภาพไม่ได้ออกบัตรเชิญ” พระราชวัชรสารบัณฑิต กล่าวในตอนท้าย