เจ้าคณะ จว.สระบุรีลาออก…ขออย่าได้คิดเป็นอย่างอื่น” ไม่มีสาเหตุอื่นใด นอกจากปัญหาสุขภาพเท่านั้น

ขออย่าได้คิดเป็นอย่างอื่น”

ไม่มีสาเหตุอื่นใด นอกจากปัญหาสุขภาพเท่านั้น

เมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๔ มหาเถรสมาคมได้ประกาศรับทราบการขอลาออกจากตำแหน่ง “เจ้าคณะจังหวัดสระบุรี” ของพระเดชพระคุณพระธรรมปิฎก เจ้าอาวาสวัดพระพุทธบาท เจ้าคณะจังหวัดสระบุรี

เนื่องจากปัญหาด้านสุขภาพ คณะสงฆ์จังหวัดสระบุรี ส่วนใหญ่จะทราบว่า พระเดชพระคุณท่าน มีปัญหาด้านสุขภาพมานานแล้ว แต่ก็ยังบริหารดูแลกิจการคณะสงฆ์จังหวัดสระบุรีเรื่อยมา โดยมีรองเจ้าคณะจังหวัดสระบุรีทั้งสองรูป และศิษยานุศิษย์คอยสนองงาน ตามดำริ “ปลูกคน ปลูกป่า พัฒนาอาราม”

คณะสงฆ์จังหวัดสระบุรี ได้มีความสามัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ก็ด้วยมีพระเดชพระคุณท่านเป็นศูนย์รวมจิตใจ เปรียบเสมือนร่มโพธิ์ร่มไทรให้ความร่มเย็นแก่คณะสงฆ์จังหวัดสระบุรี

“บัดนี้ ถึงคราวที่ต้องวางมือจากการดูแลกิจการคณะสงฆ์ ด้วยปัญหาด้านสุขภาพ”

ขอสาธุชนทุกท่าน อย่าได้สงสัยสาเหตุการขอลาออกจากตำแหน่ง ไม่มีสาเหตุอื่นใดนอกจากปัญหาสุขภาพเท่านั้น

ข้อมูล : เพจ ราชธีร์ อินทร์