เจ้าคณะใหญ่หนกลาง เจ้าคณะภาค ๑๔ เจ้าคณะ จ.สมุทรสาคร มอบเครื่องอุปโภค บริโภค ศูนย์พักคอยสมุทรสาคร

สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี เจ้าคณะใหญ่หนกลาง พระเทพศาสนภิบาล เจ้าคณะภาค ๑๔ โดยพระเทพสาครมุนี เจ้าคณะจังหวัดสมุทรสาคร ได้มอบเครื่องอุปโภค บริโภค และชุด PPE เพื่อช่วยเหลือวัดที่เป็นโรงพยาบาลสนาม วัดที่เป็นศูนย์พักคอย และวัดที่ประสบสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ วัดเจษฎาราม พระอารามหลวง

โดยมีนางหนึ่งฤทัย พูลลาภ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสาครและบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมพิธี

ภาพและข่าวจาก : สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสาคร