เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ วัดเจ็ดยอด นำแถลงข่าวเตรียมจัดงานบวชศาสนทายาท ครั้งที่ 2 บนผืนแผ่นดินล้านนา อย่างยิ่งใหญ่

วัดเจ็ดยอด จังหวัดเชียงใหม่ เตรียมจัดโครงการบรรพชาอุปสมบทศาสนทายาท 69 รูป เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ตามแบบประเพณีล้านนา อย่างยิ่งใหญ่

 

เมื่อวันที่ 18 พ.ย. 63 พระเดชพระคุณพระเทพปริยัติ เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ เจ้าอาวาสวัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง  พร้อมนาวาอากาศเอก (พิเศษ) คัมภีร์ คัมภีรญาณนนท์ ประธานคณะปวงชนชาวไทยเพื่อชาติ ศาสน์กษัตริย์  พร้อมด้วย นายวุฒิสาร พนารี ประธานคณะทำงาน  และผู้แทนหน่วยงานภาคีเครือข่าย  ได้ร่วมกันประชุมหารือในการขับเคลื่อนการดำเนินงาน  พร้อมทั้งแถลงข่าวต่อหน้าสื่อมวลชนในการเตรียมการจัดงาน “โครงการบบรรพชาอุปสมบทศาสนทายาทเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ครั้งที่ 2” ณ วัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง  ตำบลช้างเผือก  อำเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม่

 

การจัดโครงการบรรพชาอุปสมบทฯ ดังกล่าวนั้น  จัดขึ้นเพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์  โดยถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในหลวงรัชกาลที่ 10  เนื่องในโอกาสที่ทรงเจริญพระชนมพรรษา ครบ 68 พรรษา  พร้อมกันนี้ ยังเป็นการสืบสาน ต่อยอด เพื่อดำรงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของชาติไทยในการจัดงานบรรพชาอุปสมบทของชายไทย  เป็นการส่งเสริม สืบสาน และต่อยอดการสร้างศาสนทายาทในการสืบทอดอายุของพระพุทธศาสนาในประเทศไทยให้เกดความเจริญก้าวหน้า  นอกจากนี้แล้ว ยังเป็นการเสริมสร้างบุญกุศล บารมี ให้แก่บิดามารดา ครอบครัวและญาติพี่น้องของผู้เข้าร่วมบรรพชาอุปสมบท  รวมถึงพุทธศาสนิกชนที่ได้ร่วมงานในครั้งนี้อีกด้วย

สำหรับการดำเนินโครงการนั้น กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9 ธันวาคม 2563 – 5 มกราคม 2564  โดยกิจกรรมที่สำคัญคือ ในวันที่ 14 ธันวาคม 2563 จะมีการทำพิธีปลงผมนาค  และในช่วงบ่ายของวันที่ 15 ธันวาคม 2563 จะมีการแห่ขบวนลูกแก้วตามประเพณีโบราณของชาวล้านนาอย่างยิ่งใหญ่  โดยเริ่มแห่ขบวนตั้งแต่ที่ลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ มาสิ้นสุดที่วัดเจ็ดยอด  ส่วนพิธีบรรพชาอุปสมบทอย่างเป็นทางการนั้นจะเริ่มต้นในช่วงเช้าของวันที่ 16 ธันวาคม 2563   โดยหลังจากประกอบพิธีบรรพชาอุปสมบทเสร็จสิ้นแล้ว   ผู้เข้าร่วมบรรพชาอุปสมบทจะแยกกันไปพำนักอยู่อยู่วัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง อำเภอเมือง  และวัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร อำเภอจอมทอง  เพื่อเข้ารับการอบรมและศึกษาพระธรรม  ควบคู่ไปกับการฝึกปฏิบัติธรรมตามหลักของพระพุทธศาสนา  รวมระยะเวลาทั้งสิ้น ๒๑ วัน  โดยหวังว่าผู้ที่เข้ารับการอบรมในโครงการจะได้รับความรู้ในหลักพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริง ทั้งปริยัติ ปฏิบัติและปฏิเวธ  เพื่อเป็นชาวพุทธที่ดีที่จะได้ร่วมกันสืบทอดพระพุทธศาสนาให้ยั่งยืนบนแผ่นดินไทย

ทั้งนี้ ทางวัดเจ็ดยอด และคณะผู้จัดงาน จึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจ สมัครเข้าร่วมบรรพชาอุปสมบทในโครงการดังกล่าว  ซึ่งได้เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ ไปจนถึงวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓  ทั้งผู้ที่ต้องการบวชเป็นพระภิกษุสงฆ์ ๖๙ รูป และบวชเป็นสามเณร ๖๙ รูป  และที่สำคัญสามารถบวชได้ฟรี โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้นตลอดโครงการ  โดยผู้สนใจสามารถสมัครได้ด้วยตนเอง ที่ สำนักงานวัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง  ตำบลช้างเผือก  อำเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม่  หรือสมัครผ่าน Facebook ของสมาคมสื่อมวลชนพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมไทยแห่งชาติ (สพวช.) ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป