เจ้าคณะจังหวัดสุมทรสาคร นำคณะสงฆ์ เจริญพระพุทธมนต์เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่ ผู้ว่าราชการจังหวัดที่ป่วยรักษาอยู่ที่โรงพยาบาลศิริราช

เมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๕.๐๐ น. คณะสงฆ์จังหวัดสมุทรสาคร โดย พระเดชพระคุณ พระเทพสาครมุนี เจ้าคณะจังหวัดสมุทรสาคร วัดเจษฎาราม พระอารามหลวง นำคณะสงฆ์ทุกวัดทั้งจังหวัด ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่ ท่านวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ที่ป่วยอยู่ที่โรงพยาบาลศิริราช ได้หายป่วยพร้อมทั้งสุขภาพแข็งแรง และกลับมาทำงานเพื่อพี่น้องชาวสมุทรสาคร ต่อไป..!! โดยมี ท่านธีรพัฒน์ คัชมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ ด้วย

ณ พระอุโบสถวัดเจษฎาราม พระอารามหลวง จ.สมุทรสาคร

 

บันทึกวิดีโอ โดย : ณัฐวุฒิ เอกจิโรภาส นายกสมาคมผู้สื่อข่าวจังหวัดสมุทรสาคร