องค์กรวีแกนไทยร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับ European International University จัดอบรมให้ความรู้หลักสูตรปรัชญาวิศุทธิมังสวิรัติ(Vegan

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ เวลา 14.30 น. ดร.ประธาน วงศ์วังไพศาล ตำแหน่งประธานผู้ก่อตั้งและประธานอำนวยการ และคณะผู้บริหารองค์กรวีแกนไทย ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับ European International University (EIU) ณ สำนักงาน EIU(ประเทศไทย) อาคาร อัมรินทร์ ทาวเวอร์ ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ

สานความร่วมมือจัดอบรมให้ความรู้หลักสูตรปรัชญาวิศุทธิมังสวิรัติ(Vegan) อันประกอบด้วย โภชนาการบำบัดด้วยอาหารวิศุทธิ์มังสวิรัติ, บวมน้ำเหลือง – อาหารสแลง, โภชนาการวิศุทธิ์มังสวิรัติ, วีแกนกับสิทธิสัตว์และสิ่งแวดล้อม, มาตรฐานผลิตภัณฑ์วีแกน “ผลิตภัณฑ์วีแกนที่ผ่านการรับรอง” (“ตราสัญลักษณ์วีแกน”), เวชศาสตร์ชลอวัยด้วยอาหารวิศุทธิ์มังสวิรัติ โครงการอบรมนี้เปิดโอกาสให้กับผู้สนใจทั่วไป สนใจเข้าร่วมอบรม สามารถติดต่อผ่านเพจ facebook : Thai Vegan Organization “TVO” ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป