“หลวงพ่อแย้ม”อุปถัมภ์ผู้ที่พ่อ-แม่เสียชีวิตจากโควิด มจร วัดไร่ขิงให้ทุนเรียนฟรี

พระเทพศาสนาภิบาล (แย้ม กิตฺตินฺธโร) เจ้าอาวาสวัดไร่ขิง จ.นครปฐม เจ้าคณะภาค 14  ในฐานะผอ.วิทยาลัยสงฆ์ (วส.) พุทธปัญญาศรีทวารวดี หรือ มจร วัดไร่ขิง จ.นครปฐม  กล่าวว่า จากการระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้มีผู้เสียชีวิตเป็นจำนวนมากในแต่ละวัน ดังนั้นทางวส.พุทธปัญญาฯจึงเปิดโครงการรับเยาวชนที่พ่อ แม่ ต้องเสียชีวิตจากโรคโควิด-19 เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีที่วส.พุทธปัญญาฯ หรือ มจร วัดไร่ขิง ฟรี โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ พร้อมทั้งจะช่วยสนับสนุนให้มีงานทำเมื่อเรียนจบออกไปแล้วด้วย โดยเปิดรับสมัครเฉพาะภาคปกติ ในหลักสูตรรัฐประศาสนศาตรบัณฑิต หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา และหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนา สมัครได้ถึงวันที่ 31 พ.ค.2565 สอบถามรายละเอียดโทร.034-326912, 085-3242930, 097-9363256

ด้านพระมหาบุญเลิศ  อินฺทปญฺโญ รองผอ.วส.พุทธปัญญาฯ กล่าวว่า  นอกจากนี้ทางวส.พุทธปัญญาฯ ยังเปิดโครงการสำหรับนิสิตชั้นปีที่ 1 และ 2 ที่ต้องการจะหารายได้ด้วยตนเองเพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระครอบครัว โดยศูนย์วิสาหกิจทวารวดี วส.พุทธปัญญาฯ จะเปิดให้กู้ยืมเงินลงทุน 3,000 บาท เพื่อให้ไปใช้เป็นทุนในการขายสินค้าออนไลน์ หรือขายสินค้าในวส.พุทธปัญญาฯ หรือขายสินค้าในตลาดนัดวัดไร่ขิง จ.นครปฐม ติดต่อสอบภามได้ที่ศูนย์วิสาหกิจทวารวดี วส.พุทธปัญญาฯ ถึงวันที่ 31 ต.ค. โทร.085-5635954, 081-9985824