“หลวงพ่อสมชาย”เยียวยาผลกระทบวิกฤติโควิด -19 มอบข้าวสาร 500 ถุง เข้าโรงครัว “มจร”

เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2564 เมื่อไม่นานมานี้ พระราชพัฒนากร (สมชาย ฉนฺทสาโร) เจ้าอาวาสวัดปริวาสราชสงคราม เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร ได้เป็นประธานมอบข้าวสาร 500 ถุงๆละ 5 กิโลกรัม ให้แก่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา เพื่อนำเข้าโครงครัวของมหาวิทยาลัย ซึ่งปัจจุบันได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโลน่าหรือโควิด-19 เป็นอย่างมาก เนื่องจากมหาวิทยาลัย ต้องเลี้ยงภัตตาหารทั้งเช้าและเพล แต่คณาจารย์และนิสิตทั้งไทยและนานาชาติ ซึ่งพักอยู่ประจำในหอพักจำนวนหลายร้อยรูป/คน

ในการนี้มี พระเมธีธรรมาจารย์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา, รศ.ดร.พรรษา พฤฒยางกูร ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการสังคม มจร และคณะ ได้เดินทางไปรับมอบเพื่อนำมาบรรเทาผลกระทบจากโควิด -19 แก่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย สืบต่อไป ข่าวจาก นสพ.บ้านเมืองออนไลน์