หลวงปู่สุวัฒน์ คมฺภีรธมฺโม วัดถ้ำเขาปรางค์ ศิษย์สายพระกรรมฐานหลวงปู่มั่น มรณภาพ

พระครูคัมภีรปัญญาคุณหรือหลวงปู่สุวัฒน์ คมฺภีรธมฺโม เจ้าอาวาสวัดถ้ำเขาปรางค์ จ.ลพบุรี มรณภาพด้วยโรคมะเร็งตับสิริรวมอายุ ๗๗ ปี ๕๖ พรรษา

พระครูคัมภีรปัญญาคุณหรือหลวงปู่สุวัฒน์ คมฺภีรธมฺโม วัดถ้ำเขาปรางค์ จ.ลพบุรีท่านอุปสมบทเมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๐๗ เวลา ๑๓.๓๔ น. ณ อุโบสถวัดอโศการาม จ.สมุทรปราการ โดยมีพระราชวรคุณ (พระสำรอง คุณวุฑฺโฒ) เป็นพระอุปัชฌาย์ พระปลัดสิงห์ สุขปุญฺโญ เป็นพระกรรมวาจาจารย์ และท่านพ่อเฟื่อง โขติโก เป็นพระอนุสาวนาจารย์ ได้มรณะภาพลงเมื่อวันจันทร์ที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๔.๐๕ น. ด้วยโรคมะเร็งตับ ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สิริรวมอายุ ๗๗ ปี ๕๖ พรรษา กำหนดรดน้ำสรีระสังขารตั้งแต่เวลาเวลา ๑๖.๐๐ น. ไปจนถึง ๑๗.๐๐ น. และเวลา ๑๘.๓๐ น. กำหนดสวดพระอภิธรม ณ ศาลาหลวงพ่อทรงธรรม วัดอโศการามจ.สมุทรปราการ ประกาศแจ้งมาเพื่อทราบ สำนักงานวัดอโศการาม  วันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๓