หลวงปู่บุญทัน ฐิตสีโลพร้อมด้วยคณะสงฆ์ เมตตาเจิม และตอกหมุด ยอดเจดีย์ ฐิตธัมโม :หลวงปู่โย ฐิตธัมโม วัดป่าซับบาดาลสุวรรณโชติ อ. วิเชียรบุรี จ. เพชรบูรณ์

 

หลวงปู่บุญทัน ฐิตสีโลพร้อมด้วยคณะสงฆ์ เมตตาเจิม และตอกหมุด ยอดเจดีย์ ฐิตธัมโม :หลวงปู่โย ฐิตธัมโม วัดป่าซับบาดาลสุวรรณโชติ อ. วิเชียรบุรี จ. เพชรบูรณ์

โดยนายขจรศักดิ์ จิรรัตน์จรัสธร กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฐาปนินทร์ จำกัด ต.บางพลีใหญ่ใน อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ ได้ถวายโดยไม่คิดมูลค่า ขอเชิญคณะศิษย์ทุกท่านร่วมอนุโมทนาบุญด้วยกัน