“หนกลาง” ร่วมกับพศ. วัดโฝวกวงซัน และมูลนิธิพุทธรังษี ร่วมมอบสิ่งของเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม

วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี (สมเด็จธงชัย) เจ้าคณะใหญ่หนกลาง ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) วัดโฝวกวงซัน และมูลนิธิพุทธรังษี ร่วมกิจกรรมสนองพระดำริสมเด็จพระสังฆราช ถวายเครื่องอุปโภคบริโภคแด่คณะสงฆ์หนกลาง เนื่องในมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
โดยในพิธีมีพระธรรมวชิรเมธี วัดหงส์รัตนาราม เจ้าคณะภาค ๑ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายสิปป์บวร แก้วงาม รองผอ.พศ. เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในการถวายเครื่องอุปโภคบริโภคแด่คณะสงฆ์หนกลาง ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID 19) ณ อาคารหอฉัน พุทธมณฑล สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จังหวัดนครปฐม

กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ พศ. : ภาพ/ข่าว