สุขสนานสงกรานต์ ๖๕

สุขสนานสงกรานต์ ๖๕
@@@@@@@
สนุกสนานสงกรานต์บ้านเรา
อย่าลืมนานเนาเราสรงน้ำพระ
รดน้ำขอพรจะรับบวรวิวัฒนะ
รดน้ำคารวะคนแก่แม่เฒ่าปู่ย่า
@@@@@@@@
สงกรานต์ธารน้ำใจใสเหมือนน้ำ
เป็นสะพานน้ำใจไมตรีวิถีบูชา
สายธารธรรมกตัญญูกตเวทิตา
สงกรานต์คุณบูชามหามงคลชัย
@@@@@@@
การขับรถอย่าได้ ประมาท
อย่าดื่มเป็นเด็ดขาด บอกไว้
รักษากฎมารยาท เป็นยิ่ง ยงนา
สนุกสุขสงกรานต์ได้ อย่าให้หลงลืม
@@@@@@@

“ปิยจารี ”
เทศกาลมหาสงกรานต์ ๖๕
๑๐ เมษายน ๖๕
สนุกสนาน สงกรานต์ ๖๕
@@@@@@@@@
ขับขี่รถอย่าได้ พลั้งเผลอ
อย่าดื่มจนเมาเรอ ร่ำร้อง
เมาอย่าขับรถเจอ โดนจับ
อย่าประมาทถูกต้อง ป่าวร้องรณรงค์
@@@@@@@@@
สงครามเข่นฆ่านี้ สงกรานต์
อุบัติเหตุประหาร ประหัตให้
สงครามแห่งเทศกาล ถึงมรณะ
อย่ายิ่งสงครามไข้ โควิดไว้วินาศ
@@@@@@@
อย่าประมาทขับขึ้น ขี่รถ
อย่าขับเกินกำหนด บอกไว้
อย่าดื่มมืดเมาหมด ขาดสติ
อย่าขับรถจนไหม้ หยุดได้ดูแล
@@@@@@@@
สวมหมวกกันน็อก เมาไม่ขับ
หลับให้เต็มอิ่ม ยิ้มให้ผ่องผล
อย่าหลงระเริงหลับบนถนน
อย่า”วก-วน”คนเมาสุราเมรัย
@@@@@@@@@
ศิวโมกข์ ณ ม่วงงาม
เทศกาลมหาสงกรานต์ ๖๕
๑๑ เมษายน ๖๕