สำนักพุทธฯแจ้งเจ้าคณะจังหวัดคัดกรองคนบวชใหม่ต้องมีผลตรวจโควิด-19

นายสิปป์บวร แก้วงาม ผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) ในฐานะโฆษกพศ. กล่าวว่า พศ.ได้มีหนังสือด่วนที่สุดลงวันที่ 16 เม.ย. เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)ระบุว่า ตามที่มีภาพปรากฏตามสื่อสังคมออนไลน์ กรณีมีพระภิกษุสามเณรติดเชื้อโควิด-19 นั้น จากกรณีดังกล่าว พศ.ขอความเมตตาแจ้งเจ้าคณะผู้ปกครองในเขตปกครองทุกระดับชั้น ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ดังนี้

1.ให้ปฏิบัติตามมาตรการการคัดกรองผู้ขอบรรพชาอุปสมบท และให้ผู้ที่จะเข้ามาบรรพชาอุปสมบทแนบผลการตรวจโรคโควิด-19 เพื่อประกอบการพิจารณาของเจ้าอาวาสหรือพระอุปัชฌาย์อย่างเคร่งครัด

2.ขอความเมตตางดจัดกิจกรรมทุกชนิดที่อาจนำมาซึ่งการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19