สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ เสด็จฯวัดอรุณราชวราราม

วันพฤหัสบดี ที่ ๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร ทรงเสด็จมาปฏิบัติพระกรณียกิจในการทรงร่วมกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ เมื่อเสด็จถึงวัดอรุณราชวราราม เสด็จเข้าถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ล้นเกล้ารัชกาลที่ ๒ เสร็จแล้วเสด็จเข้าพระอุโบสถ ทรงวางพวงมาลัย ทรงจุดธูปเทียนนมัสการบูชา พระพุทธธรรมมิศรราชโลกธาตุดิลก พระประธานประจำพระอุโบสถ ทรงกราบ ประทับราบ จากนั้นเจ้าหน้าที่อาราธนาศีล ทรงศีล พระเดชพระคุณ พระพรหมวัชรเมธี ถวายศีลจบ จากนั้นทรงกล่าวคำถวายสังฆทาน ทรงประเคนสังฆทาน ทรงหลั่งทักษิโณทก พระเดชพระคุณ พระพรหมวัชรเมธี ถวายอนุโมทนา และทรงสนทนาธรรมพอสมควรแก่เวลา จากนั้นทรงร่วมทำกิจกรรมจิตอาสา กับหน่วยพระราชทานประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ ทรงทำความสะอาดบริเวณรอบลานพระปรางค์ และทรงปรุงอาหารพระราชทานแก่ประชาชนผู้มาเฝ้า ซึ่งมีพระครูปลัดสุวัฒนรัตนคุณ ดร. เลขานุการเจ้าคณะภาค ๙ ผู้ช่วยเจ้าอาวาส/เลขานุการวัดอรุณราชวราราม ถวายการปฏิสันถารที่เสด็จมาในการครั้งนี้ ณ วัดอรุณราชวราราม เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร