สมเด็จพระสังฆราช นำคณะสงฆ์วัดราชบพิธฯ เจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตภาวนา ถวายฯเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา

วันศุกร์ ที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๕ เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จลงพระอุโบสถ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ทรงนำคณะสงฆ์สวดมนต์ทำวัตรเย็น เจริญพระพุทธมนต์ และเจริญจิตภาวนา ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา อนุสนธิประกาศสำนักงานเลขาธิการมหาเถรสมาคม เรื่อง ให้คณะสงฆ์ทุกวัดเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตภาวนาถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ตามพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช เป็นพิเศษต่อจากการสวดมนต์ทำวัตรเช้า และทำวัตรเย็นเป็นประจำทุกวัน ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป