สมเด็จพระสังฆราชฯ ทรงประทานพระอนุเคราะห์แก่ฌาปนกิจศพผู้เสียชีวิตจากโรคติดเชื้อโควิด-19