“สมเด็จธงชัย” อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุจากวัดมัลวัตตะ เมืองแคนดี้ ศรีลังกา ขึ้นประดิษฐาน ณ พระมหาเจดีย์พระอุบาลีมหามงคล วัดไร่ขิง พระอารามหลวง

เมื่อวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น. สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี (สมเด็จธงชัย) กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะใหญ่หนกลาง เป็นประธานในพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ , หลวงพ่อวัดไร่ขิง ,พระศรีศากยทศพลญาณประธานพุทธมณฑลสุทรรศน์ และพระรูปสุโขทัยปางห้ามสมุทร ขึ้นประดิษฐาน ณ ซุ้มประจำทิศ พระบรมธาตุเจดีย์พระอุบาลีมหามงคล และเททองหล่อพระพุทธรูปหลวงพ่อวัดไร่ขิง (จำลองขนาดหน้าตัก ๓๒ นิ้ว) เนื่องในวาระ ๙๙ ปี ชาตกาล พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (ปัญญา อินฺทปญฺญมหาเถร) อดีตเจ้าอาวาสวัดไร่ขิง พระอารามหลวง อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๔ ณ ศาลาเอนกประสงค์หน้าพระบรมธาตุเจดีย์พระอุบาลีมหามงคล วัดไร่ขิง พระอารามหลวง จังหวัดนครปฐม

โดยมี นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วย Mrs. Colonne Appuhamillage Chaminda Inoka Colonne เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกาประจำประเทศไทย อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุจากวัดมัลวัตตะ เมืองแคนดี้ สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา ขึ้นประดิษฐาน ณ พระมหาเจดีย์พระอุบาลีมหามงคล ชั้น ๒

ในการนี้ นายสิปป์บวร แก้วงาม รองผู้อำนวยการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เข้าร่วมพิธีดังกล่าวด้วย