“สมเด็จชิน”ประธานฝ่ายสงฆ์ “ปลัดเก่ง” ประธานฝ่ายฆราวาส ร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) ในวาระครบรอบ 234 ปี ชาติกาล 150 ปี มรณกาล

วันที่ 22 มิ.ย. 65 ที่วัดบางหลวงหัวป่า สาขาวัดระฆังโฆษิตาราม ตำบลสวนพริกไทย อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ กรรมการมหาเถรสมาคม เลขานุการสมเด็จพระสังฆราช วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในพิธีวางศิลาฤกษ์สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) ในวาระครบรอบ 234 ปี ชาติกาล 150 ปี มรณกาล องค์ใหญ่ ขนาดหน้าตัก 17 เมตร สูง 22 เมตร โดยได้รับเมตตาจากพระเถรานุเถระ อาทิ พระบวรรังษี รองเจ้าคณะภาค 14 พระมงคลวโรปการ ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี เจ้าอาวาสวัดชินวรารามวรวิหาร พระพิมลภาวนาพิธาน วิ. เจ้าคณะเขตบางกอกน้อย มี นายพรพจน์ เพ็ญพาส อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี นางละออ ตั้งคารวคุณ รองประธานกรรมการบริหาร TOA เพ้นท์ประเทศไทย ดร. พรเพ็ญ เดชวิไลศรี คุณญาดา ไตรรัตนภักดี พล.อ.อ. สักก์สกล แสงสุกรัตน์วดี ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี นายยืนยง โอภากุล ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง พ.ศ. 2557 นายประดิษฐ์ ภัทรประสิทธิ์ ไวยาวัจกรวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม หัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี ข้าราชการ ภาคีเครือข่ายของกระทรวงมหาดไทย และพุทธศาสนิกชน ร่วมพิธี โดยมีพระครูสมุห์วัชระ ภทฺทธมฺโท ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดระฆังโฆสิตาราม เป็นประธานดำเนินการ


โอกาสนี้ สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ เมตตาเจิมศิลาฤกษ์ นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ และเจริญชัยมงคลคาถา สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ พิจารณาผ้าป่า และเป็นประธานวางศิลาฤกษ
จากนั้น นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีปล่อยพันธุ์ปลา 22,222 ตัว ถวายพระกุศลเนื่องในมงคลสมัยคล้ายวันประสูติ เจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2565


พระครูสมุห์วัชระ ภทฺทธมฺโม กล่าวว่า พิธีวางศิลาฤกษ์ก่อสร้างรูปเหมือนสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) ในวาระครบรอบ 234 ปี ชาติกาล 150 ปี มรณกาล องค์ใหญ่ ขนาดหน้าตัก 17 เมตร สูง 22 เมตร ในวันนี้ เป็นส่วนหนึ่งของโครงการบูรณปฏิสังขรณ์ วัดบางหลวงหัวป่า (ร้าง) เพื่อเป็นสาขาของวัดระฆังโฆสิตาราม และยกฐานะวัดร้างขึ้นเป็นวัดที่มีพระภิกษุอยู่จำพรรษา โดยพุทธศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธา สามารถร่วมอนุโมทนาสมทบทุนปัจจัยในการก่อสร้างได้ทางบัญชี กองทุนบูรณะวัดบางหลวงหัวป่า (วัดร้าง) สาขาวัดระฆังโฆสิตาราม โดย พระมงคลวโรปการ และ พระครูสมุห์วัชระ ภทฺทธมฺโม หรือติดต่อสอบถามได้ที่ พระครูสมุห์วัชระ ภทฺทธมฺโม ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดระฆังโฆสิตาราม ประธานดำเนินการ หมายเลขโทรศัพท์ 09-5990-9910