วิทยาลัยพุทธศาสตรนานาชาติ “มจร” เตรียมทำ MOU กับ ม.ออสโลนอร์เวย์ เพื่อศึกษาแลัพัฒนาสันติภาพโลกร่วมกัน

เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 ที่วิทยาลัยพุทธศาสตรนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย(มจร) พระครูปลัดปัญญาวรวัฒน์ (หรรษา ธรรมหาโส), ศ. ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยพุทธศาสตรนานาชาติ มจร ต้อนรับคณะผู้บริหารและอาจารย์จากศูนย์สิทธิมนุษยชน มหาวิทยาลัยออสโล ประเทศนอร์เวย์ นำโดย ศ.ดร.ไอเซลิน ฟรีเลนลันด์ (Dr. Iselin Frydenlund) และดร.อีกิล ล๊อตเต้ (Dr. Egil Lothe) ซึ่งได้เดินทางมาร่วมประชุมเพื่อเตรียมจัดทำร่างความร่วมมือทางวิชาการ (MoU) อันจะนำไปสู่การทำงานร่วมกัน

สำหรับรายละเอียดเชิงลึกในการทำงานร่วมกันนั้น ทั้งสองฝ่ายจะมีโครงการความร่วมร่วมมือเกี่ยวกับการเปิดหลักสูตรระยะสั้น หลักสูตรสองปริญญา การจัดประชุมเกี่ยวพระพุทธศาสนา สันติภาพ และสิทธิมนุษยชน และโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้เรียน และพัฒนาสังคมยุคใหม่ที่กำลังเปลี่ยนแปลงไป ทั้งนี้ ทั้งสองฝ่ายจะลงนาม และจัดประชุมสันติภาพโลกร่วมกันกันที่ประเทศนอร์เวย์ในปีหน้าในปี 2566